ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2022      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 25-02-2022 13:46:05
2021      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "ท้องถิ่นไทย ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Local Zero Tolerance) 25-02-2022 13:28:10
2020       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 24-02-2022 17:59:56
2019       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าในการตั้งศูนย์ Community Isolation ( CI ) ณ หอประชุมเมือง  ( ทุ่งท่าลาด )  23-02-2022 16:05:02
2018       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานกิจกรรม โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 23-02-2022 15:47:06
2017       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 23-02-2022 14:20:47
2016      ประกาศโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-02-2022 13:57:01
2015       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 22-02-2022 22:25:53
2014       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 22-02-2022 12:23:47
2013       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปีการศึกษา 2564 22-02-2022 11:58:06
2012      ประกาศ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 22-02-2022 11:20:30
2011       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประจำวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 21-02-2022 17:21:49
2010       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต4 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมเตรียมพร้อมโครงการเมืองนครปลอดถังขยะ 19-02-2022 14:58:51
2009       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินรณรงค์ถนนปลอดถังขยะ 18-02-2022 19:24:41
2008       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โควิด-19ระลอกใหม่ 17-02-2022 17:37:39
2007       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี 17-02-2022 16:23:05
2006       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 17-02-2022 14:29:21
2005       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๖๕ 16-02-2022 22:38:34
2004       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี 15-02-2022 16:26:41
2003       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับนักเรียน อายุ 5-11 ปี 14-02-2022 16:15:36

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>