Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3271       นายชาคร  ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5 /2566 25-07-2023 16:29:07
3270       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด“โครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว” 25-07-2023 10:11:59
3269       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 7 ประจําปีงบประมาณ 2566 24-07-2023 14:43:48
3268       กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนในตำแหน่งที่ว่าง ชุมชนจำปาขอม 23-07-2023 23:40:18
3267       กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนในตำแหน่งที่ว่าง  ชุมชนสารีบุตรจำนวน 1 ตำแหน่ง 23-07-2023 23:36:23
3266       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด โครงการสตรีร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก 23-07-2023 16:17:39
3265       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง 23-07-2023 14:45:59
3264      การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ชุมชนศิริสุข 23-07-2023 14:11:39
3263       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 23-07-2023 11:57:33
3262       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสาร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line@nakhoncity แก่ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-07-2023 11:50:54
3261      การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ชุมชนราชนิคม 23-07-2023 11:02:42
3260       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง 23-07-2023 10:48:22
3259       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมชมการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง 22-07-2023 21:37:51
3258       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2566 22-07-2023 17:01:28
3257       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสาร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line@nakhoncity 22-07-2023 14:24:36
3256       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 22-07-2023 11:54:44
3255       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2566 22-07-2023 11:23:42
3254       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสาร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line@nakhoncity แก่ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 22-07-2023 10:17:40
3253       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล “ วันรพีคัพ 66” 21-07-2023 18:51:28
3252       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพัทลุง 21-07-2023 16:59:01

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>