Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3971       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28-02-2024 10:42:01
3970       สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการประปาเทศบาลบริการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2567 27-02-2024 14:51:37
3969      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม วิ่ง “City Run” วันพุธ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ โรงกรองน้ำประตูชัย 27-02-2024 14:28:02
3968       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานเอกชน และประชาชน ร่วมต้อนรับ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสเปิดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (หลาดกำแพงเมืองคอน) 24-02-2024 23:14:11
3967       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2567 24-02-2024 21:49:33
3966       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมเวียนเทียน วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2567 (พุทธภูมิ) 24-02-2024 21:09:28
3965       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมปล่อยริ้วขบวนผ้าพระบฏ มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี พ.ศ.2567 24-02-2024 18:12:54
3964       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล 24-02-2024 11:58:27
3963       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบปกติ) โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 24-02-2024 09:50:00
3962       ร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมรับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เตรียมนำเข้าสู่ขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุประจำปี พ.ศ.2567 23-02-2024 18:12:54
3961       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 23-02-2024 17:55:23
3960       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 23-02-2024 17:40:25
3959       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรคนเก่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 23-02-2024 17:01:46
3958       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 23-02-2024 13:53:41
3957      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ชุมชนสุขเจริญ (ต้นหว้า) 22-02-2024 17:19:01
3956       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวน และจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 22-02-2024 15:48:07
3955       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3) 22-02-2024 14:55:20
3954       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรคนเก่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ประจำปีการศึกษา 2566 22-02-2024 14:31:59
3953       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2566 22-02-2024 14:08:38
3952       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 22-02-2024 13:41:08

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>