Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1340       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงลึก ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 13-05-2021 20:09:28
1339       ภาพบรรยากาศ การลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 13-05-2021 16:23:26
1338      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จัดแถลงข่าวเปิดบริการจองวัคซีนโควิด-19 ฟรี 12-05-2021 13:38:43
1337      ตลาดหัวอิฐ ปิดให้บริการ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาด ป้องกันควบคุมโรค COVID - 19 12-05-2021 10:30:06
1336       ภาพบรรยากาศ การลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 12-05-2021 10:18:24
1335       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการตลาดหัวอิฐ 11-05-2021 16:34:46
1334       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 11-05-2021 14:16:41
1333       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 11-05-2021 14:16:39
1332       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งแรก 07-05-2021 15:31:54
1331       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งแรก 06-05-2021 09:48:50
1330       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 05-05-2021 11:11:07
1329       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชะลอการจัดกิจกรรมโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   03-05-2021 17:54:08
1328       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 03-05-2021 16:04:17
1327       ภาพบรรยากาศ ของการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 วันนี้ (3 พ.ค.64) ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 03-05-2021 15:15:33
1326       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่มาใช้บริการทุกคนปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด 03-05-2021 13:56:12
1325      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งปิดศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 30-04-2021 18:58:23
1324       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล  งดให้บริการในวันเสาร์  โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ 1 พฤษภาคม 2564 29-04-2021 15:03:22
1323       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 27-04-2021 15:29:36
1322       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-04-2021 14:21:17
1321       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติ เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( โควิด-19 ) 27-04-2021 09:24:57

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ] 150 [ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>