Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3689       เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งานกองทุนสวัสดิการชุมชน ลงพื้นที่ออกหน่วยกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท) 06-12-2023 15:31:59
3688      ประชาสัมพันธ์แจ้งถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 06-12-2023 14:32:58
3687       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบปะประชาชน ผู้เข้ารับบริการ ในโครงการโรงพยาบาลติดล้อ ซึ่งได้ออกหน่วยบริการให้กับประชาชนตามหมอนัด พร้อมตรวจโรคทั่วไปให้กับประชาชนในเขตเทศบาลที่มารับบริการ 06-12-2023 13:56:05
3686       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ 06-12-2023 11:36:50
3685       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ("กองทุนคนละ 9 บาท ยกพระบรมธาตุสู่มรดกโลก" จังหวัดนครศรธรรมาาช ) ครั้งที่ 1/2566 06-12-2023 11:32:04
3684       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราช สักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 05-12-2023 12:23:47
3683      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 05-12-2023 12:18:35
3682      นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปสนทนาในรายการ “รอบภูมิภาค” ตามติดภารกิจของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 04-12-2023 15:13:45
3681      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมหารือ นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 04-12-2023 15:00:54
3680       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 04-12-2023 14:12:07
3679       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิด "โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในภาวะการระบาด" 04-12-2023 09:14:54
3678       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงวงเวียนหน้าสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชและการปรับปรุงวงเวียนหน้าวัดศรีทวี 04-12-2023 09:14:15
3677       รายการ "เทศบาล...ยิ้ม" ได้พูดคุยในรายการประเด็น ของกองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาล เรื่องโรคหลอดเลือดสมองตีบ ตัน แตก 03-12-2023 14:25:26
3676       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันเสาร์ 02-12-2023 15:17:43
3675      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2566 02-12-2023 13:53:42
3674       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตาม การให้บริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งจีน ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ณ ชุมชนไทยบัณฑิต 01-12-2023 16:18:03
3673       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผู้แทนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมอภิปราย หัวข้อ “ การพัฒนาขีดความสามารถและการสร้างความร่วมมือในระดับชุมชน ” 01-12-2023 16:00:44
3672       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งจีน ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มสตรี อายุ 30 – 59 ปี ณ ชุมชนไสเจริญ 01-12-2023 15:06:05
3671       นายณัฏฐ์วัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเศบาล นครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในภาวะการระบาด" 01-12-2023 13:52:50
3670       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 01-12-2023 13:21:20

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>