Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
4007       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานสำนักการประปา  ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา 05-03-2024 18:27:18
4006       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน" และโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) 05-03-2024 18:10:46
4005       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน" และโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) 05-03-2024 16:49:00
4004       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ มอบเครื่องบริโภคแก่มัสยิดและบาลาย ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ช่วงเทศกาลเดือนรอมฎอน ( ถือศีลอด ) 06-03-2024 14:18:03
4003       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานสำนักช่าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองปัตตานี 05-03-2024 15:29:56
4002       พิธีมอบเกียรติบัตรคนเก่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 05-03-2024 14:41:03
4001      ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการตรวจรักษาโรค โดยรถโรงพยาบาลติดล้อ วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ดับเพลิงคูขวาง 05-03-2024 10:51:28
4000      ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม วิ่ง “City Run” วันพุธ วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ สถานีดับเพลิงเบญจมฯ 05-03-2024 10:45:30
3999       สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา 04-03-2024 19:42:47
3998       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำดิบ ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงหน้าร้อนนี้ 04-03-2024 19:41:10
3997      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สมัครเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 04-03-2024 14:13:12
3996       พิธีมอบเกียรติบัตรคนเก่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ประจำปีการศึกษา 2566 04-03-2024 12:33:51
3995       สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการประปาเทศบาลบริการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2567 04-03-2024 10:30:43
3994       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 03-03-2024 17:52:41
3993       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 03-03-2024 17:51:58
3992       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 03-03-2024 13:40:49
3991       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 03-03-2024 13:29:03
3990      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ชุมชนบางงัน 02-03-2024 17:53:51
3989      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ชุมชนมะขามชุม 02-03-2024 17:52:25
3988      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ชุมชนป่าโล่ง 02-03-2024 17:51:10

รวมทั้งหมด 3302 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>