Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1464      คณะเจ้าหน้าที่ชุด รณรงค์ ปรพ.แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชุดโมบาย) ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.กณพ เกตุชาติ ที่เข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 07-07-2021 12:35:38
1463       รองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ งานคือชีวิต ทางสถานีวิทยุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M 88.50 MHz City Radio เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-07-2021 12:34:46
1462       ขยะชิ้นใหญ่มาวางไว้ เทศบาลฯ ไปเก็บให้เลย 14-07-2021 10:54:57
1461       ชมรมพระเครื่องนครศรีธรรมราช เข้าหารือเรื่องการจัดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 07-07-2021 10:53:21
1460      ประกาศโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 06-07-2021 12:52:59
1459       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 05-07-2021 15:55:40
1458       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ 05-07-2021 14:44:42
1457       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วม จัดทำ  “ โครงการ ป้องกันเหตุ ธนาคาร ร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ สถานีบริการเชื้อเพลิง บ้านบุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญ จุดเสี่ยง และจุดล่อแหลม 02-07-2021 16:55:22
1456       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดโครงการนั่งสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จฯ และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองคอน 02-07-2021 11:06:18
1455       ส่งมอบหน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภค บริโภค จากโครงการมีแล้วแบ่งปัน 02-07-2021 10:10:55
1454       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 02-07-2021 10:08:38
1453       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ มีแล้วแบ่งปัน ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 01-07-2021 17:32:44
1452       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  แถลงข่าว เรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพิ่มสิทธิสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนฯ และการปรับปรุงแนวทางการเป็นสมาชิกภาพ  01-07-2021 13:17:50
1451       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 30-06-2021 21:06:44
1450       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4 / 2564 30-06-2021 14:01:27
1449       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม การประเมินความพร้อมในการจัดการหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 29-06-2021 16:07:54
1448       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี มอบนโยบายแก่ผู้รับจ้างเหมาบริการพุทธภูมิ สำนักการศึกษา 29-06-2021 15:37:58
1447       เจ้าหน้าที่กรมอนามัยที่11 เข้าพบผู้บริหาร เกี่ยวกับงานวิจัยศูนย์เด็กเล็ก 29-06-2021 14:51:46
1446      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักการศึกษา ได้จัดทำการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ(On Line)  29-06-2021 09:52:30
1445       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 29-06-2021 09:53:31

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ] 144 [ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>