ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1819       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 23-11-2021 16:05:13
1818       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันจันทร ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 22-11-2021 23:04:30
1817       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับหน่วยบำรุงรักษาสายส่งนครศรีฯและคณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 22-11-2021 11:46:08
1816       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 22-11-2021 10:07:12
1815       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 19-11-2021 16:36:18
1814       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน การสัมภาษณ์ ผู้เข้าสมัครครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM  เพื่อสรรหาผู้ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 19-11-2021 15:17:43
1813       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต3 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนป่าโล่ง 19-11-2021 10:55:07
1812      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชรและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บ่อขยะทุ่งท่าลาด 18-11-2021 23:19:41
1811       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประชาชน ชุมชนบ้านตก เพื่อปรึกษาหารือการจัดเก็บขยะ โดยใช้แนวทางโมเดลเมืองนครปลอดถังขยะให้มีระบบการจัดการขยะที่ดี 18-11-2021 21:06:51
1810       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 18-11-2021 16:04:56
1809       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สนามฟุตซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-11-2021 11:42:32
1808       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17-11-2021 20:36:48
1806       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 17-11-2021 16:06:04
1805       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่นำเครื่องจักรหนักยกท่อซิเมนต์ ขนาด 2 เมตร ซึ่งหลุดพลัดตกลงขวางทางน้ำ ชลประทาน 3 ขวา 16-11-2021 18:32:36
1804       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 16-11-2021 16:21:17
1803       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 16-11-2021 16:20:26
1802       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 15-11-2021 16:14:16
1801       สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการ ชำระค่าน้ำประปา  ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 15-11-2021 14:09:26
1800      เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 WALK IN ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า บัตรประชาชนหนึ่งใบ ฉีดได้ทุกคน 15-11-2021 10:18:27
1798       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 13-11-2021 14:04:42

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] 62 [ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>