Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2565       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 23-11-2022 16:13:52
2564       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช การประชุม ผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2565 23-11-2022 15:44:53
2563       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Mini English Program (MEP) ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 23-11-2022 15:20:00
2562       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 23-11-2022 14:25:06
2561       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ “ศิลปะสร้างชีวิต” 23-11-2022 11:44:25
2560       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนนครศรีธรรมราช เมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม 23-11-2022 11:00:42
2559       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 22-11-2022 15:09:27
2558      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตามผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ต้องการไปบำบัดโดยสมัครใจหรือเป็นไปตามความต้องการของครอบครัว เพื่อนำไปสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนต่อไป 22-11-2022 14:31:44
2557       กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช 22-11-2022 12:19:29
2556       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประเภทดีเด่น โครงการ “ ร้องทุกข์ออนไลน์ ” Online Petition and Service Center จาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัล 21-11-2022 15:45:15
2555       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก” (World Toilet Day 2022) 21-11-2022 15:14:51
2554       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ พัฒนา เก็บขยะ ใบไม้ กิ่งไม้ และกำจัดสิ่งปฏิกูล ภายในคูลำเหมืองสาธารณะ ตั้งแต่ลำเหมืองหลังโรงเรียนจรัสพิชากร ถึง ลำเหมืองซอยมุมป้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในช่วงฝนตก 21-11-2022 12:35:47
2553       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ให้แก่ชุมชนมุมป้อม และชุมชนป้อมเพชร 19-11-2022 15:44:10
2552       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีพุทธาภิเษกและจุดเทียนมงคลบูชา 12 นักษัตร เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊งนครศรีธรรมราช  19-11-2022 11:09:16
2551      ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมลานกีฬาชุมชนซึ่งขอติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย 18-11-2022 18:06:06
2550       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ เยี่ยมนางนิท แคล้วอ้อม อายุ 85 ปี ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามดูแลด้านสุขภาพ 18-11-2022 17:32:23
2549       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ลอกคูลำเหมืองสาธารณะ 18-11-2022 16:56:22
2548       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ พัฒนา ชุมชนศิริสุข 18-11-2022 16:30:25
2547       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2565 18-11-2022 15:17:34
2546      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 18-11-2022 11:59:04

รวมทั้งหมด 2727 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] 57 [ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ] ถัดไป>>