Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3084       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14-06-2023 16:29:39
3083       เทศบาลนครนครศระรรมราช เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อ สอบถาม จองคิว และร้องทุกข์ เรื่องราวต่างๆ ผ่าน LINE Official Account @nakhoncity  14-06-2023 16:12:35
3082       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 14-06-2023 07:49:02
3081       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางอรนงค์  ชูลำภู  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมรายการ “ ระเบียงใต้” ถามตรงตอบตรงชัด 13-06-2023 21:58:40
3080       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางอรนงค์  ชูลำภู  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ต้อนรับ นายจตุพล  ศรีดำ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช  และคณะ ในการลงพื้นที่ ในการเยี่ยมชม โครงการ "โคก หนอง นา โมเดล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช " 13-06-2023 20:58:21
3079       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา นักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 100 คะแนนเต็ม แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 13-06-2023 11:26:41
3078       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีบุญสาทรเดือนสิบประจำปี 2566 12-06-2023 17:23:58
3077       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วม พิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2566 12-06-2023 17:14:47
3076       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Environmental Health Accreditation;:EHA) ประจำปี 2565 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 12-06-2023 15:49:31
3075       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 12-06-2023 09:34:49
3074       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการอบรมและฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชน  " หลักสูตรไข่เค็มกะทิใบเตย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"   10-06-2023 12:20:28
3073       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10-06-2023 11:42:33
3072       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การร่วมแสดงความคิดเห็นกรณีปัญหาสุนัขจรจัด 10-06-2023 10:09:13
3071       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด.”โครงการนิทรรศการหมุนเวียน ประจำปี พ.ศ.2566” นิทรรศการ ศิลปกรรมนักเรียนนักศึกษา ART EXHiBiTiON 2023" 09-06-2023 19:27:01
3070       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 13-06-2023 09:33:21
3069       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนศาลามีชัยและพื้นที่ใกล้เคียง 09-06-2023 10:53:12
3068       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 08-06-2023 16:50:06
3067       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 08-06-2023 12:06:54
3066       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีเจิมหนังสือบุด เพื่อความศักดิ์สิทธิ์แห่งลายสือไทย พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนจรัสพิชากร 08-06-2023 11:35:17
3065       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 07-06-2023 16:22:18

รวมทั้งหมด 3231 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] 57 [ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] ถัดไป>>