Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3225       การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ชุมชนหน้าทักษิณ 16-07-2023 12:59:57
3224       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับงานพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 163 16-07-2023 12:35:25
3223       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชนสวนป่าน 16-07-2023 10:24:06
3221       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะจากประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชม และร่วมเสวนาไทย-ญี่ปุ่น Smart City Nakhon Si Thammarat 16-07-2023 12:47:24
3220       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเสวนาโครงการพัฒนาทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ พร้อมด้วย ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 15-07-2023 13:24:04
3219       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้ำลังใจ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ในการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ประชาชนที่ ณ ชุมชนนครอาชีวศึกษา 15-07-2023 13:16:17
3218       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เดินรณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 15-07-2023 13:08:50
3217       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 15-07-2023 11:55:09
3216       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสาร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line@nakhoncity แก่ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 15-07-2023 11:53:58
3215       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สถาบันบรมราชชนก 14-07-2023 15:03:27
3214       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนมุสลิมสันติธรรม 14-07-2023 14:43:14
3213       เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พัฒนาชุมชนปิยะสุข เก็บขยะชิ้นใหญ่ กิ่งไม้ สิ่งของชำรุดเศษวัสดุ เก็บกวาดขยะทั่วไป เพื่อความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน 14-07-2023 13:55:12
3212       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรผู้ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชาญฉลาด Livable & Smart City Officers” เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-07-2023 00:24:59
3211       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2566 13-07-2023 16:23:20
3210       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 7/2566 13-07-2023 16:14:51
3209       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ลงพื้นที่เดินรณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 13-07-2023 15:47:50
3208       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม เพื่อให้บริการของรถโรงพยาบาลติดล้อ พร้อมทั้งดูสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-07-2023 10:59:15
3207       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 13-07-2023 15:05:34
3206      สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เสด็จปฎิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัขและแมว 14-07-2023 17:31:51
3205       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการ ทดสอบระบบ เตรียมความพร้อม ให้บริการโรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงบ้าน 12-07-2023 16:08:21

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58 [ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>