Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2636       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565 23-12-2022 13:53:34
2635       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ หน่วยงานภัครัฐ และเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 23-12-2022 13:40:24
2634       รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 23-12-2022 12:32:47
2633       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช 22-12-2022 13:54:58
2632       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 22-12-2022 11:17:57
2631       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 32/2565 21-12-2022 14:04:28
2630       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" 21-12-2022 10:14:05
2629       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อร่วมถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 20-12-2022 19:48:41
2628       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมหารือการจัดระเบียบทางเท้า และการบริหารจัดการขยะภายในตลาด 20-12-2022 19:22:04
2627       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะประธานชุมชน เขต 3 และเขต 4 เข้าศึกษาดูงาน @ จวนผู้ว่า โคก หนอง นา โมเดล 20-12-2022 15:54:10
2626       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ Smart Museum สำหรับคณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 20-12-2022 14:36:43
2625       กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 20-12-2022 14:00:54
2624       นายชาคร ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพัทลุง เข้าศึกษาดูงาน โครงการ “ ร้องทุกข์ออนไลน์ ” และ Smart City  ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 20-12-2022 17:12:11
2623       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจกิจการหอพัก (กรณีเขียนคำร้องยกเลิกกิจการหอพัก) ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 20-12-2022 11:34:20
2622       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 20-12-2022 10:32:26
2621       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้กำลังใจนักเรียน ที่มาสอบ ในโครงการเพชรจริกแชมป์เปี้ยนเทส (Petcharig Champion Test) 18-12-2022 11:37:18
2620       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อร่วมถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19-12-2022 09:46:30
2619       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการหมุนเวียน ประจำปี พ.ศ.2566 “ นิทรรศการ การแสดงผลงานภาพพิมพ์ของนักเรียนและศิษย์เก่า ” ครั้งที่ 1 16-12-2022 19:22:19
2618       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (อ่านออกได้ ง่ายนิดเดียว) 16-12-2022 11:54:56
2617       นายแพทย์ธามน เต็มสงสัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 29/2565 15-12-2022 15:59:25

รวมทั้งหมด 3170 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] 76 [ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ] ถัดไป>>