ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1982       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 02-02-2022 14:37:19
1981       ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เพื่อหารือการจัดงานมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565 02-02-2022 14:03:20
1980       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 01-02-2022 16:26:04
1979      สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปิดบริการ วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 01-02-2022 11:30:56
1978       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน งานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจำปี 2565 01-02-2022 11:27:08
1977       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 31-01-2022 17:09:36
1975      ดร.วงค์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมปรึกษาหารือกำหนดจุดทิ้งขยะ ชุมชนมุมป้อม และชุมชนป้อมเพชร 29-01-2022 22:01:15
1974       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 28-01-2022 22:09:02
1973       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบเปลหาม (มัยยิต) ให้แก่มัสยิดซีรอยุจดีน (จำปาขอม) 28-01-2022 16:03:14
1972      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกวันศุกร์ 28-01-2022 12:00:44
1971       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่หน่วยบริการโรงพยาบาลติดล้อหมอถึงบ้าน 28-01-2022 10:37:55
1970       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 27มกราคม พ.ศ. 2565 27-01-2022 14:44:07
1969       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 26-01-2022 21:07:42
1968       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 26-01-2022 16:32:25
1967       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันพุธ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 26-01-2022 15:43:07
1965      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชและรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียง 25-01-2022 15:22:49
1964       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ประจำวันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 25-01-2022 15:25:20
1963       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบโคมแดงตรุษจีน จากชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดนครศรีธรรมราช 25-01-2022 18:04:46
1962       บรรยากาศการเปิดภาคเรียนแบบon-site โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-01-2022 14:26:36
1961      COVID Free Setting เปิดร้านปลอดภัย ไร้โควิด-19 25-01-2022 14:16:41

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ] 54 [ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>