Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3001       การประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2566 19-05-2023 16:29:03
3000      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ เทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ซึ่งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 19-05-2023 16:22:53
2999      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 22-05-2023 14:05:12
2998       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องวันวิสาขบูชา  ประจำปี 2566 19-05-2023 15:59:20
2997       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานแถลงข่าว งานวิจิตร 5 ภาค @นครศรีธรรมราช "ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ"ระหว่างวันที่ 20- 28 พฤษภาคม 2566 เพื่อกระตุ้น 19-05-2023 09:33:43
2996       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุม หารือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล การให้บริการผ่านทาง แอปพลิเคชันไลน์ ( LINE ) @nakhoncity 18-05-2023 16:44:14
2995       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาลของเรา ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) 18-05-2023 14:13:23
2994       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมขี้แจงและปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนา จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2585 ) 18-05-2023 10:59:32
2993       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3 18-05-2023 08:42:12
2992       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติงานฉลองวันชาติของอิสราเอล 18-05-2023 08:57:20
2991       ดร.ภาวินทร์  ณ  พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วม พิธีเปิดสำนักงานบริษัทโชว์แพนนิ่ง จำกัด ฮาชิโมโต๊ะโซเกียว การออกแบบ สาขาภาคใต้ 16-05-2023 16:26:22
2990       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) 15-05-2023 13:41:28
2989      ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  14-05-2023 09:58:14
2988       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) 12-05-2023 16:07:22
2987       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจและเชียร์ นักกีฬาฟุตบอล ในโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ตำบลโพธิ์เสด็จ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต้านภัยยาเสพติด "โพธิ์เสด็จ คัพ " ครั้งที่2 12-05-2023 09:28:07
2986       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   ติดตามโครงการ Telemedicine (ระบบบริการการแพทย์ทางไกล) 12-05-2023 09:22:26
2985       นาย ฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางณัฐกฤตา ดุลย์เภรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด เทศบาล ร่วมรับฟังสรุปเตรียมการจัดงานวิจิตร ๕ ภาค @ นครศรีธรรมราช ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ 11-05-2023 17:04:08
2984       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาลของเรา ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) 11-05-2023 16:01:31
2983       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) 11-05-2023 10:00:05
2982       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ แลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 5/2566 10-05-2023 12:19:11

รวมทั้งหมด 3231 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] 61 [ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] ถัดไป>>