ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1199       ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย นายวิทยา  เขียวรอด  นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  และสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 25-01-2021 09:43:20
1198       นายครรชิต มนูญผล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนประตูลอด  ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 1 และศูนย์เด็กเล็กคูขวาง เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ช่วงสถานการณ์การปพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) 22-01-2021 20:51:17
1197       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดเรียนพร้อมกันทั้ง 10 โรงเรียน และทุกระดับชั้นเรียน 21-01-2021 15:52:06
1196       นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 21-01-2021 15:29:37
1195       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองวิชาการและแผนงาน  ประกาศเปิดให้บริการ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP ) และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  21-01-2021 15:43:53
1194       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ส่งมอบอุปกรณ์ ใช้ในงานการจราจร 21-01-2021 14:43:31
1193       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อ บริเวณตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ 21-01-2021 14:18:21
1192       ปลัดเทศบาล ประชุมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 20-01-2021 15:55:25
1191       นายครรชิต มนูญผล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุม จัดทำสื่อ ( คลิป ) เนื้อหาวิชาที่นักเรียนเข้าใจยาก   เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 20-01-2021 13:58:28
1190       ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุม การสร้างมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 ) ครั้งที่ 2 /2564 14-01-2021 16:01:38
1189       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2564 13-01-2021 16:41:03
1188       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ส่งผู้ป่วยของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่รักษาหายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลับบ้าน 13-01-2021 16:39:32
1187       ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  13-01-2021 15:21:14
1186       ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ติดตามการอัดคลิปการเรียน การสอนออนไลน์ ของคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-01-2021 15:30:28
1185       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับมูลนิธิ มศว เพื่อสังคม และหลักสูตรนักบริหารการเมืองและเศรษฐกิจยุคใหม่รับใช้สังคม รุ่นที่1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเครื่องอุปโภคให้ชาวบ้านชุมชนบ่อทรัพย์ 07-01-2021 16:47:26
1184       ปลัดเทศบาลเป็นประธานในการประชุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 06-01-2021 16:48:14
1183       นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือในการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณตลาดเสาร์ - อาทิตย์ 06-01-2021 16:32:53
1182       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ “ก้าวไปด้วยกันเดินหน้าเทศบาล” 05-01-2021 16:38:17
1181       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 05-01-2021 16:36:45
1180       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 05-01-2021 16:35:25

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ] 92 [ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>