Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1722       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันโควิด-19 14-10-2021 15:21:09
1721       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการตรวจความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 14-10-2021 14:27:05
1720       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 13-10-2021 14:07:02
1719       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมหารือผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 13-10-2021 13:00:09
1718       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ด่วนในการลอกผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ 12-10-2021 17:45:18
1717       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช 12-10-2021 17:42:43
1716       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เชิงรุก) 12-10-2021 16:59:37
1715       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 12-10-2021 16:06:52
1714       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุก ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 11-10-2021 17:32:24
1713       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 11-10-2021 16:49:30
1712       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 10-10-2021 17:16:12
1711       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 09-10-2021 15:49:10
1710       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมเจ้าหน้าที่Line เทศบาลคอน 08-10-2021 18:24:48
1709       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุก ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (บ.ข.ส.) 08-10-2021 17:45:18
1708       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 08-10-2021 16:23:43
1707      ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ เทวเดช  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 08-10-2021 11:11:04
1706       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-10-2021 23:06:42
1705       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 07-10-2021 16:36:53
1704       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 05-10-2021 16:35:08
1703       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันโควิด-19 05-10-2021 14:57:34

รวมทั้งหมด 2521 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ] 88 [ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ] ถัดไป>>