Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3257       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสาร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line@nakhoncity 22-07-2023 14:24:36
3256       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 22-07-2023 11:54:44
3255       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2566 22-07-2023 11:23:42
3254       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสาร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line@nakhoncity แก่ผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 22-07-2023 10:17:40
3253       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล “ วันรพีคัพ 66” 21-07-2023 18:51:28
3252       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพัทลุง 21-07-2023 16:59:01
3251       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน ในตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2566 21-07-2023 15:19:07
3250       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานด้านเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ในโครงการพัฒนาศักยภาพเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21-07-2023 15:05:31
3249       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 163 21-07-2023 15:04:17
3248       ดร.วงศ์ชวิร  โอวรารินท์  รองนายกเทฒนตรีนครนครศรีธรรมาช พร้อมด้วย นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ให้ความรู้รณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน 21-07-2023 13:49:59
3247       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล และนายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ประชุมร่วมกับ นางสาวอรรจนา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณและยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ 21-07-2023 13:24:43
3246       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนประตูขาวและชุมชนสารีบุตร 21-07-2023 10:22:14
3245       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และรับมอบโล่ผู้สนันสนุนโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 20-07-2023 21:54:50
3244       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 20-07-2023 16:48:33
3243       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 20-07-2023 16:27:01
3242       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมผู้ประกอบการร้านค้า / ผู้ค้าแผงลอย /ล้อเลื่อน ประชาชนที่พักอาศัยบริเวณ ถนนท่าชี ตลอดสายทั้งสองฝั่ง 20-07-2023 14:55:24
3241       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2566 19-07-2023 14:18:46
3240       วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHZ. ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ HOT NEW @ CITY HALL สถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHZ. 19-07-2023 11:44:33
3239       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2566 “Petcharik Games” 19-07-2023 11:41:40
3238       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล “ วันรพีคัพ 66” 18-07-2023 19:04:23

รวมทั้งหมด 2966 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ] ถัดไป>>