Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3611       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำลงคลอง 13-11-2023 16:29:01
3610      รายงานระดับน้ำที่สถานีท่าใหญ่และในเขตเทศบาล 13-11-2023 13:34:58
3609       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว 13-11-2023 14:50:21
3608       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 11-11-2023 10:48:22
3607       รายการ "เทศบาล...ยิ้ม" ได้พูดคุยในรายการประเด็น ของกองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาล เรื่องโรคไขมันในเลือดสูง 11-11-2023 10:47:28
3606       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันเสาร์ 11-11-2023 09:45:08
3605       ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 10-11-2023 15:59:36
3604       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมวิ่งออกกำลังกาย ทุกเช้าวันเสาร์ กับกิจกรรม "City Run" 10-11-2023 15:17:13
3603      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 10-11-2023 11:55:28
3602      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้สนใจร่วมแข่งขัน ประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566     10-11-2023 11:06:53
3601      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญสถานประกอบการโรงแรมที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 10-11-2023 10:05:23
3600      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครอาสาสมัครฉีดพ่นสารเคมียุงลาย 09-11-2023 17:14:12
3599       นายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินโครงการก่อสร้างผลิตน้ำประปา 09-11-2023 15:41:53
3598       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางเกศแก้ว ศิริวัฒน์หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ต้อนรับ พันเอกจตุพล  ศรีเกตุ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 และคณะ 09-11-2023 13:51:32
3597       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมฟื้นฟูให้ความรู้และเพิ่มทักษะเรื่องแนวทางคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูงสำหรับ อสม.ในเขตเทศบาล 09-11-2023 13:45:33
3596       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-11-2023 11:11:05
3595       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานการประชุมเมืองอัจฉริยะนานาชาติ ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน 09-11-2023 11:09:51
3594       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงน้ำชา "เพื่อนช่วยเพื่อน" 08-11-2023 17:52:17
3593       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมออกหน่วยกองทุนสวัสดิการชุมชน 08-11-2023 17:50:10
3592       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพระปกเกล้า 07-11-2023 15:40:35

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>