ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1072       โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 09-11-2020 13:39:52
1071       ผลการประกวดสาวน้อยนพมาศ (อายุ 60 ปีขึ้นไป ) และธิดานพมาศในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 03-11-2020 15:25:00
1070       ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 03-11-2020 14:48:26
1066       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 01-11-2020 19:51:21
1065       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานการประชุมประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 30-10-2020 18:36:00
1064       นายครรชิต  มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ในการทำกระทงเพื่อร่วมกิจกรรมการประกวดกระทง ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณศรีธรรมาโศกราช 30-10-2020 16:28:09
1063       นายครรชิต  มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการซ้อมการแสดง เพื่อแสดงในพิธีเปิดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 30-10-2020 16:27:38
1062       นายครรชิต  มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ CEFR : The Common European Framework of Reference for Languages 30-10-2020 16:26:05
1061       นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการมอบรางวัล การจัดทำหนังสือนิทานหน้าเดียว แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ประดับชั้นประถมศึกษา 1-6  จำนวน 6 รางวัล 29-10-2020 16:37:06
1060       ducation Workshop Supported by US Embassy Bangkok & Saturday School Foundation บรรยายโดยคณะวิทยากร STAEM จากสถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย 29-10-2020 16:19:45
1059       นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะวิทยากร STAEM จากสถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย ณ สนามบินนครศรีธรรมราช 29-10-2020 16:18:10
1058      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีตลาดหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 29-10-2020 16:15:58
1057       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-10-2020 16:12:52
1056       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุม ประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำแผนชุมชน 29-10-2020 16:08:59
1055       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุม ประชาคมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อจัดทำแผนชุมชน 29-10-2020 16:01:20
1054       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถว การระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2563 29-10-2020 15:53:05
1053       นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ  CEFR : The Common European Framework of Reference for Languages การประเมินสมรรถนะความสามารถทางภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบความสามารถทางภาษายุโรป  และ สมรรถนะระดับชาติ(NT) รายวิชาหลัก   26-10-2020 16:21:49
1052       นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23-10-2020 14:07:29
1051       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23-10-2020 10:00:49
1050       นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 22-10-2020 15:27:21

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ] 98 [ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>