Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3870       เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10-02-2024 13:13:38
3869       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจำปี 2567 10-02-2024 12:09:42
3868       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับวันปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน (วันตรุษจีน) 10-02-2024 10:33:54
3867       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน ฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจำปี 2567  10-02-2024 08:22:40
3866       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเจริญพระสูตรมหายานไหว้พระรับเสด็จองค์เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) 10-02-2024 00:54:12
3865       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จัดงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจำปี 2567 09-02-2024 22:14:39
3864       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน “ตรุษจีน ท่าวัง” 09-02-2024 21:58:59
3863       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา 09-02-2024 17:34:29
3862       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2567   09-02-2024 15:12:48
3861       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี 09-02-2024 11:13:11
3860       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา 08-02-2024 17:20:00
3859      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมมูลนิธิอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 08-02-2024 14:17:25
3858       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดโครงการ ชะลอภาวะไตวาย ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ 2567 08-02-2024 14:04:02
3857       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 08-02-2024 11:45:09
3856       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโครงการปลอดภัยจากยาเสพติด กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 2 08-02-2024 11:40:25
3855       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายโคมไฟมงคล แด่เจ้าแม่ทับทิมนครศรีธรรมราช 08-02-2024 10:56:48
3854       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมตรวจประเมิน​สถานประกอบการและวัดที่เป็นมิตร​กับ​สิ่งแวดล้อม​ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 07-02-2024 15:08:23
3853       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2567 07-02-2024 14:51:26
3852       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายงานสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "International Timber Engineering Education and Research Symposium" 07-02-2024 14:32:48
3851       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ รายการ "งานคือชีวิต" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz. 07-02-2024 14:28:30

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>