Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1741       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 20-10-2021 13:41:39
1740       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (COVID-19) 19-10-2021 18:07:09
1739       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (COVID-19) 18-10-2021 15:41:04
1738       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในเขตเทศบาลนครฯ 18-10-2021 15:17:11
1737       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 18-10-2021 07:25:09
1736       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ ติดตาม และรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid -19 ) ในชุมชนพื้นที่ เขต 3 พร้อมนำส่งโรงพยาบาลสนามทุ่งท่าลาด 16-10-2021 20:25:41
1735       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันเสาร์  ที่ 16 ตุลาคม 2564 16-10-2021 19:56:02
1734       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ปล่อยขบวนรถในการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเพื่อเดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 16-10-2021 14:31:49
1733       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ทดลองฉีดพ่นน้ำยากำจัดกลิ่นตามจุดวางถังขยะต่างๆ 16-10-2021 13:18:28
1732       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 16-10-2021 07:34:53
1731       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 15-10-2021 18:59:35
1730       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 15-10-2021 17:48:33
1729      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เชิงรุก) 15-10-2021 16:29:59
1728       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่72/2564 15-10-2021 15:17:18
1727      ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ เขต2-3 15-10-2021 15:07:03
1726       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 14-10-2021 22:04:09
1725       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-10-2021 17:45:27
1724       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกตลาดกลางการเกษตรหัวอิฐ (ตลาดแม่พะยอม) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 14-10-2021 17:41:09
1723       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เชิงรุก) 14-10-2021 16:49:11
1722       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งจุดตรวจป้องกันโควิด-19 14-10-2021 15:21:09

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ] 127 [ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>