Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1406      นายกเทศมนตรีมอบเงิน จากกองทุนสวัสดิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 17-06-2021 15:57:28
1405       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมการซักซ้อม ของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล 17-06-2021 15:04:47
1404       หารือเกี่ยวกับโครงการรวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของพันธมิตรทุกภาคส่วน (ESCAP) 17-06-2021 11:24:48
1403       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่2/2564 16-06-2021 11:58:26
1402       วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 15-06-2021 16:48:24
1401      โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้กับโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  จนกว่าทางโรงพยาบาลจะได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่ม 15-06-2021 16:45:26
1400       กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 15-06-2021 16:21:39
1399       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมการเสนอพื้นที่รองรับ ให้แก่พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเสาร์- อาทิตย์ 15-06-2021 16:20:10
1398       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะบริหาร เข้าพบ นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 15-06-2021 15:28:08
1397       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว  14-06-2021 16:25:44
1396       นายแพทย์ธามน เต็มสงสัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบ น้ำส้มคั้นสด จำนวน 400 ขวด จากร้านขนมจีนแม่ยาย เส้นสด น้ำยาปู 14-06-2021 15:08:59
1395       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศปิดให้บริการ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP )และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  มิถุนายน 2564 14-06-2021 15:02:19
1394       ประชุมในฐานะประธานที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-06-2021 14:52:55
1393       นายสมคิด รักสนิท  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เป็นตัวแทนรับมอบ อาหารว่าง สนับสนุนจากครอบครัว อุทยานนวาระ 14-06-2021 14:36:09
1392       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้บริการสนามฟุตซอล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนประตูลอด 12-06-2021 12:49:59
1391       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับมอบเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วย 2 ไกร์จำนวน 8 เตียง ที่นอนลม จำนวน 8 ชุด และ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 8 เครื่อง 11-06-2021 14:13:32
1390       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขคูขวาง 10-06-2021 16:04:34
1389       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนร่วมในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ณ ชุมชนตลาดแขก 10-06-2021 12:26:42
1388       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 10-06-2021 11:45:10
1387       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะด้วยรถพ่วงข้างในพื้นที่แคบ ตามนโยบาย "รถขยะเข้าถึงทุกซอย"  10-06-2021 08:40:18

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ] 127 [ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>