ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประเภทดีเด่น โครงการ “ ร้องทุกข์ออนไลน์ ” Online Petition and Service Center จาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัล


วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ชั้น 1 บริษัทเนชั่น กรุ๊ป ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประเภทดีเด่น  โครงการ “ ร้องทุกข์ออนไลน์ ” Online Petition and Service Center  จาก นายอนุชา นาคาศัย  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัล

            ทั้งนี้จากการเข้าร่วม การประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 “DGTi Local Government Awards 2022” จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ของ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology & Innovation Center: DGTi)

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-11-2022 15:45:15