ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.) ครั้งที่ 6/2565


วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย (ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.) ครั้งที่ 6/2565 เพื่อรับรองการประชุม และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายในการทำงานโดยมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม

 

 

 

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-11-2022 16:37:06