Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3770       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 14-01-2024 13:26:51
3769       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนสานสัมพันธ์นักเรียนผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 14-01-2024 13:22:19
3768       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "บุญให้ทานไฟ" การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้จัดกิจกรรม ชุมชน และเพื่อร่วมงานประเพณีบุญประจำปี 2567  14-01-2024 13:18:27
3767       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 13-01-2024 18:03:27
3766       กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีกิจกรรมจาก สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและถาคเอกชน เข้าร่วม 13-01-2024 14:50:12
3765       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 13-01-2024 14:48:01
3764       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนตลาดแขก 12-01-2024 14:36:00
3763       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ปล่อยขบวนรณรงค์ โครงการเมืองนครปลอดถังขยะ   12-01-2024 10:54:58
3762       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference ในหัวข้อโครงการนำร่องด้านการจัดการขยะ 11-01-2024 16:41:20
3761       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชและการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนปีงบประมาณ 2567 11-01-2024 14:16:15
3760       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธียกเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 11-01-2024 11:26:45
3759       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม งานกองทุนสวัสดิการชุมชน ลงพื้นที่ออกหน่วยกองทุนสวัสดิการชุมชน 11-01-2024 11:06:09
3758       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 10-01-2024 18:34:51
3757       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจำปี 2567 10-01-2024 16:29:56
3756      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช 10-01-2024 15:12:40
3754       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2567 10-01-2024 12:29:12
3753       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ รายการ "งานคือชีวิต" ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz. 10-01-2024 10:53:28
3752       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 10-01-2024 10:14:50
3751       ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 09-01-2024 16:25:29
3750       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมวิ่งออกกำลังกาย ทุกเช้าวันพุธ กับกิจกรรม "City Run" 09-01-2024 16:07:54

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>