Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1924       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ประจำวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 04-01-2022 16:38:41
1923       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ติดตามการขยายเส้นทาง เพื่อการเทขยะเข้าด้านใน ณ ลานเทขยะกองขยะทุ่งท่าลาด 31-12-2021 17:15:46
1922       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 ผู้สูงอายุในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 31-12-2021 17:13:59
1921       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ สวัสดีปีใหม่ 2565 31-12-2021 15:47:37
1920       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชน บขส. 30-12-2021 18:19:44
1919       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม เลือกคณะกรรมการชุมชนไทยสมุทร 30-12-2021 18:03:32
1918       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ สุขเจริญ 29-12-2021 23:51:00
1917       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร เข้าอวยพร นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสก้าวสู่ช่วงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 29-12-2021 22:20:02
1916       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 /2565 29-12-2021 21:58:16
1915      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564 29-12-2021 21:06:03
1914       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม เลือกคณะกรรมการชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว 29-12-2021 19:17:07
1913       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ ชุมชนตลาดหัวอิฐ 28-12-2021 21:48:05
1912       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม เลือกคณะกรรมการชุมชนเทวบุรี(คลองห้วย) 28-12-2021 19:15:19
1911       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 28-12-2021 15:58:47
1910       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคมดำเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ ชุมชนทุ่งจีน 28-12-2021 01:09:51
1909      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม เลือกคณะกรรมการชุมชนสันติธรรม 27-12-2021 19:47:03
1908       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม เลือกคณะกรรมการชุมชนกอไผ่ 27-12-2021 18:17:01
1907       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประจำวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 27-12-2021 15:56:57
1906       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-12-2021 14:10:49
1905       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการตั้งหน่วยเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-12-2021 14:08:55

รวมทั้งหมด 2499 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] 77 [ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ] ถัดไป>>