Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2615       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 14-12-2022 08:38:27
2614       เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม Nakhonsi city Contest “ เก่ง กล้า ท้า โชว์” ในวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 13-12-2022 12:41:35
2613       กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช 13-12-2022 11:09:52
2612       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลศิษย์เก่า (รวมรุ่นคืนถิ่น น้องพี่ AMC 121 ปี) ครั้งที่ 1/2565 10-12-2022 12:16:07
2611       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนนิยมสุขมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติด 09-12-2022 13:37:37
2610       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด กิจกรรม Open House Mini English Program Nakhon City International Kindergarten Tawkot School   09-12-2022 12:39:06
2609       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านพลังงาน 09-12-2022 12:30:18
2608       การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 / 2565 08-12-2022 15:26:56
2607      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม เก่ง กล้า ท้าโชว์ 08-12-2022 13:38:17
2606      ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำเดือนธันวาคม 2565 08-12-2022 11:58:52
2605       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป (Nakhonsi City Contest) ครั้งที่ 1/2565 08-12-2022 11:53:34
2604       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันวีรไทย ประจำปี 2565 08-12-2022 10:35:47
2603       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 31/2565 07-12-2022 13:14:36
2602       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 07-12-2022 12:16:50
2601       สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยต้อนรับปี 2566 06-12-2022 17:44:08
2600       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบโล่รางวัลคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น และมอบเสื้อสามารถแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับประเทศ 06-12-2022 12:00:03
2599       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช 06-12-2022 11:47:47
2598      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ออกหน่วยพยาบาลแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชน ชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคก 05-12-2022 22:21:26
2597       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ มอบกระเบื้องมุงหลังคา ให้แก่ประชาชน ชุมชนหลังตลาดหัวอิฐ 05-12-2022 21:20:04
2596       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 05-12-2022 11:12:09

รวมทั้งหมด 3169 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] 77 [ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ] ถัดไป>>