ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2938       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20-04-2023 17:27:02
2937       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในเมือง โครงการ "ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล" โดยบูรณาการร่วมกับงานคาราวาน พม.เพื่อครอบครัวไทย ปันสุขสูงวัยและคนพิการ 20-04-2023 14:51:41
2936       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2566 19-04-2023 14:53:21
2935       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ Hot new @ City Hall 19-04-2023 12:44:50
2934       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ 19-04-2023 11:28:17
2933       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการโครงการถนนปลอดถังขยะ นำขยะทิ้งเป็นเวลา โดยไม่ตั้งทิ้งไว้ 19-04-2023 11:00:21
2932       กิจกรรมเอามื้อสามัคคี สร้างพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-04-2023 18:58:50
2931       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การแข่งขันกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6 18-04-2023 16:56:17
2930       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งชันกีฬาฟุตซอล ในมหกรรมกีพาเยาวชนและชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 18-04-2023 16:22:04
2929       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ในโครงการ The Asia Pacific Mayors Academy: 2023 Academy Class (Module 2 : COVID-19 Recovery) 18-04-2023 16:21:36
2928       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประเพณีแห่นางดานเมืองนครฯ ประจำปีพุทธศักราช 2566 14-04-2023 22:49:39
2927       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช จากหอพระพุทธสิหิงค์ 13-04-2023 15:14:10
2926      ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์  13-04-2023 02:23:02
2925       ดร.กณพ เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 12-04-2023 17:16:43
2924      พิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๖ แหล่ง 12-04-2023 17:30:20
2923      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมงานพลังสร้างสรรค์ความดี นครศรีธรรมราชยั่งยืน 11-04-2023 21:00:23
2922       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 และวันอนุรักษ์มรดกไทย 11-04-2023 15:43:36
2921       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธี บวงสรวงพระอิศวร เพื่อทำการขออนุญาตทำพิธีแห่นางดาน และพิธีโล้ชิงช้า 12-04-2023 10:45:25
2920       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดแสดงโขนพระราชทาน 11-04-2023 15:24:54
2919       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 11-04-2023 15:23:21

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>