Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3838       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 01-02-2024 15:00:35
3837       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการเพชรต้นกล้านานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 01-02-2024 12:56:25
3836      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4/2567 31-01-2024 13:16:57
3835       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ รายการ "งานคือชีวิต" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz. 31-01-2024 11:46:19
3834      ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช(ปปช.) 30-01-2024 13:54:49
3833       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและการใช้สิทธิทางศาลของสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 30-01-2024 13:50:55
3832       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมวิ่งออกกำลังกายทุกเช้าวันพุธ กับกิจกรรม "City Run" 30-01-2024 10:03:26
3831       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 29-01-2024 14:15:20
3830       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ Open House ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 29-01-2024 13:35:36
3829       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 28-01-2024 17:50:24
3828       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ชุมชนราชนิคม 28-01-2024 14:37:41
3827       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดการประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชน 28-01-2024 14:35:37
3826       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดการประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชน 28-01-2024 11:00:31
3825       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งชุมชนชุมสุขเจริญ (ต้นหว้า) 28-01-2024 10:32:56
3824       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ชุมชนบุญนารอบ 28-01-2024 09:55:00
3823       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน (ชุมชนกอไผ่) 27-01-2024 16:35:24
3822      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมบริการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ชุมชนสารีบุตร ชุมชนประตูขาว 27-01-2024 16:20:13
3821      ประชุมผู้ค้าตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ (คูขวาง) เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ และสุขลักษณะในตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ 27-01-2024 16:14:47
3820       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดการประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชน 27-01-2024 14:17:00
3819       กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชนหน้าพระธาตุ 27-01-2024 14:06:20

รวมทั้งหมด 2985 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>