Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
4270      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม วิ่ง “City Run วันพุธ” วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ อาคารสอนเสริม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 11-06-2024 11:45:29
4269       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Al) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล "Al in City Schools by KMITL and Nakhon City" 10-06-2024 16:08:13
4268       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา 10-06-2024 15:22:47
4267       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดการประกวดศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในงานมหกรรมภูมิปัญญานันทนาการท้องถิ่นภาคใต้ "มโนราห์" 08-06-2024 15:57:03
4266       เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนนิยมสุข และชุมชนตากสิน-ชะเมา 08-06-2024 11:07:52
4265       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมรับฟังการปิดการ ตรวจสอบการตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดปีบัญชี 2567 07-06-2024 15:47:05
4264       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2566 07-06-2024 12:25:13
4263       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการรอบภูมิภาค “(ตอนสูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ)” 07-06-2024 12:06:44
4262       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 06-06-2024 16:19:34
4261       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566- 2570) 06-06-2024 16:17:23
4260       เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม AR VR MR แก่นักเรียน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) 06-06-2024 16:13:47
4259       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำประปา และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา 05-06-2024 17:28:44
4258       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2567 05-06-2024 14:01:44
4257       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 05-06-2024 07:59:02
4256       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2567 04-06-2024 16:43:20
4255      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม วิ่ง “City Run วันพุธ” วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ สนามหน้าเมือง 04-06-2024 15:10:12
4254       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 04-06-2024 11:50:04
4253       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 03-06-2024 21:32:48
4252       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 03-06-2024 08:34:37
4251       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำประปา และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา 31-05-2024 17:12:24

รวมทั้งหมด 3404 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ] ถัดไป>>