Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3531       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย 16-10-2023 16:50:48
3530       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 17-10-2023 13:53:14
3529       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีกินเจเดือน 9 ประจำปี 2566 15-10-2023 00:02:56
3528       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช  13 ตุลาคม 13-10-2023 10:41:13
3527       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 67 ชุมชน และประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรม เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566  13-10-2023 10:17:34
3526       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางสุรีวรรณ สาสนานนท์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรม ZOOM เสวนาในหัวข้อ "City Procurement" 12-10-2023 17:18:17
3525       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด ประจำปี 2566 12-10-2023 17:15:34
3524       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน การประชุมพนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9 /2566 12-10-2023 16:28:41
3523       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต้อนรับข้าราชการโอนย้าย 12-10-2023 14:18:18
3522       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ แหล่งน้ำ ขุดลอกคลอง เนื่องในวันนวมินทรมหาราช  13 ตุลาคม 2566 ” 12-10-2023 11:14:07
3521       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 12-10-2023 00:53:56
3520       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 10/2566 11-10-2023 14:50:15
3519       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมาช ร่วมประชุมกับธนาคารออมสิน ภาค 17 จังหวัดนครศรีธรรมราช 11-10-2023 14:41:37
3518       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) @nakhoncity 11-10-2023 14:39:54
3517       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ตามโครงการสานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 11-10-2023 14:17:26
3516       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ Hot new @ City Hall 11-10-2023 10:57:06
3515       เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566 คืนที่ 6 วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 10-10-2023 22:25:10
3514       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีรรมราช  ต้อนรับณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 10-10-2023 14:40:19
3513       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566 ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 10-10-2023 13:23:48
3512       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการเปรต” ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 09-10-2023 21:00:59

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>