ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2288       ดร กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์ " CITY RUN " 03-08-2022 07:50:06
2287       วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวตอนรับ คณะศึกษาดูงาน สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนถึง "ความเป็นไปได้ทิศทางการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาระบบและกลไกของความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช " 01-08-2022 19:05:46
2286       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT แห่งประเทศไทย ครั้งที่1 01-08-2022 15:55:28
2285       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 01-08-2022 14:51:52
2284      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับพนักงานโอนย้าย มา สังกัดตำแหน่ง ช่างผังเมือง สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 01-08-2022 11:22:06
2283       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ “สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน สู่บริการเป็นเลิศ” ประจำปี พ.ศ.2565 01-08-2022 11:11:19
2281       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีไหว้ขอพร สักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 30-07-2022 14:56:25
2280       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 30-07-2022 13:34:15
2279       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาลนคนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของชำรุดเศษวัสดุ อาทิ ที่นอนขนาดใหญ่ เตียง โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมทั้ง เก็บกวาดขยะทั่วไป ตัดหญ้า และฉีดล้างถนน ณ ชุมชนบ่ออ่าง 29-07-2022 09:35:11
2278      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม (พุ่มเงินพุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 28-07-2022 20:37:33
2277       ดร.วงค์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมปรึกษาหารือ กิจกรรมโครงการถนนปลอด ( ถัง ) ขยะ 28-07-2022 13:27:41
2276       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการโม้ข่าวฉาวเทือน “ช่วงระเบียงใต้” 28-07-2022 14:21:59
2275       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 28-07-2022 11:42:59
2274      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 5/2565 27-07-2022 17:02:22
2273       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครฯ ร่วมกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล “ วันรพีคัพ 65” 27-07-2022 16:46:58
2272       ดร.วงศ์ วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการโม้ข่าวฉาวเทือน “ช่วงระเบียงใต้” 27-07-2022 14:56:23
2271       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เปิดรับลงทะเบียน  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเมืองนคร(ตลาดออนไลน์) 27-07-2022 12:51:10
2270       รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จังหวัดนครศรีธรรมราช 27-07-2022 11:36:11
2269       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2565 27-07-2022 11:36:08
2268       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ทุกวันพุธ 27-07-2022 11:11:24

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>