Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3207       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 13-07-2023 15:05:34
3206      สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ เสด็จปฎิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัขและแมว 14-07-2023 17:31:51
3205       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการ ทดสอบระบบ เตรียมความพร้อม ให้บริการโรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงบ้าน 12-07-2023 16:08:21
3204       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12-07-2023 15:36:06
3203       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความคันโลหิตสูง สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12-07-2023 15:33:01
3202      รายงานสถานการณืไข้เลือดออกเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12-07-2023 15:15:22
3200       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะตรวจประเมินรับรองเกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 12-07-2023 11:14:25
3199       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 12-07-2023 07:07:36
3198       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานการแถลงข่าว การจัดการแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนุมานชาญกำแหง ซึ่งจะมีการแสดงขึ้นในวันเสาร์ที่ 22-วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช 11-07-2023 20:49:42
3197       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล “ วันรพีคัพ 66” 11-07-2023 18:30:07
3196       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  นาย ฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการชมรมศรัทธาองค์พ่อจตุคาม รามเทพ ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือแนวทางข้อสรุปในการจัดพิธีสมโภชศาลหลักเมือง และกิจกรรมแสดงบนเวที ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณศาลหลักเมือง และบริเวณสนามหน้าเมือง  11-07-2023 12:13:31
3195       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะเสด็จมาทรงออกหน่วยสัตวแพทย์ อาสาจุฬาภรณ์ 10-07-2023 15:16:43
3194      การประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 10-07-2023 15:07:43
3193       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ พบปะประชาชนในชุมชน พร้อมสังเกตุการณ์ ในการดำเนินการประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนในตำแหน่งที่ว่าง  ชุมชนบางงัน 09-07-2023 19:39:25
3191       การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง (ชุมชนลูกแม่อ่างทอง) 09-07-2023 18:54:01
3190       การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง (ชุมชนบ่ออ่าง) 09-07-2023 17:59:26
3189       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ชุมชนศรีธรรมโศก 09-07-2023 15:48:29
3188       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ชุมชนหน้าพระธาตุ 09-07-2023 15:26:11
3187       ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ประจำปีการศึกษา 2566 09-07-2023 11:06:54
3186       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสาร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line@nakhoncity 09-07-2023 10:17:39

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] 39 [ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>