เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ณ ชุมชนศรีธรรมโศก


วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันและควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค โดยฝ่ายบริการสาธารณสุข (งานป้องกันเเละควบคุมโรค) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันและควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ให้แก่สถานที่ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2567 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมอบ LeO-trap กับดักไข่ยุงลาย เพื่อลดปริมาณการเกิดใหม่ของ ยุงลายให้ลดลง

 

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-07-2024 10:46:04