เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค  ณ  โรงเรียนจรัสพิชากร


 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนจรัสพิชากร ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค

โดยฝ่ายบริการสาธารณสุข  (งานป้องกันเเละควบคุมโรค) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จัดโครงการอบรมให้ความรู้โครงการป้องกันและควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค  ให้แก่สถานศึกษาเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจจะเกิดขึ้น  พร้อมทั้งมอบ LeO-trap กับดักไข่ยุงลาย เพื่อลดปริมาณการเกิดใหม่ของยุงลายให้ลดลง

ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-07-2024 14:47:43