Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3351        นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี  รองปลัดเทศบาลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 17-08-2023 16:36:39
3350       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ลงพื้นที่เดินรณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพระเวียง 17-08-2023 11:45:30
3349       วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมโครงการการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต 16-08-2023 17:37:49
3348       นายเศรษฐกุสุมภ์ชัย คงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 10/2566 17-08-2023 11:55:21
3347       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 16-08-2023 14:57:43
3346       “คุยตรงกับนายกโจ” ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) @nakhoncity 16-08-2023 14:03:46
3345       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 21/2566 16-08-2023 13:47:06
3344       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 และ 3 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา 16-08-2023 09:58:49
3343       ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 16-08-2023 09:45:10
3342       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบบัตรเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 29 หน่วย และเขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 35 หน่วย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 13-08-2023 23:02:18
3341       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 และ 3 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 13-08-2023 13:42:59
3340       บรรยากาศการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 29 หน่วย 13-08-2023 13:04:22
3339       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)  13-08-2023 10:30:18
3338       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12-08-2023 20:14:54
3337       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งมอบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์และเอกสารประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 29 หน่วย และเขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 35 หน่วย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 12-08-2023 16:24:06
3336       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 12-08-2023 10:08:10
3335       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2566 11-08-2023 14:26:34
3334       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองระนอง เพื่อศึกษาดูงานในโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพและองค์ความรู้บุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11-08-2023 13:30:24
3333       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ลงพื้นที่เดินรณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนทุ่งจีน 11-08-2023 13:26:41
3332       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 8 11-08-2023 11:55:04

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ] 48 [ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>