Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
4193       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรม “การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Conva” 07-05-2024 10:36:48
4192       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปีงบประมาณ 2567 04-05-2024 12:28:16
4191       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดงดนตรีนักเรียน ประจำปี 2567 เดอะซีเคร็ทมิวสิค คอนเสิร์ตย้อนเวลาหาออเจ้า 04-05-2024 12:13:28
4190       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการรอบภูมิภาค ตอนอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) 03-05-2024 17:19:57
4189       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2567 03-05-2024 16:37:04
4188       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 03-05-2024 15:43:27
4187       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 03-05-2024 16:44:57
4186       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และคณะกรรมการชุมชน ร่วมลงพื้นที่แปลงสาธิตโคกหนองนาโมเดล 03-05-2024 13:43:44
4185       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการจัดงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีธรรมราช 02-05-2024 17:04:41
4184       กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่นอกเขตป่า เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช 02-05-2024 17:03:24
4183       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2567 02-05-2024 13:05:52
4182       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพบปะผู้เข้าอบรมโครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 02-05-2024 09:26:25
4181       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 01-05-2024 13:14:43
4180       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 01-05-2024 11:16:18
4179       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" 01-05-2024 11:14:21
4178       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 30-04-2024 17:41:28
4177       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิด  การแข่งขัน กีฬา ฟุตซอล ในมหกรรมกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2567 30-04-2024 16:45:11
4176      “City Run วันพุธ” วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ พร้อมที่ศูนย์ดับเพลิงคูขวาง 30-04-2024 16:29:32
4175       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด โครงการคัดแยกขยะคัดแยกขยะรีไซเคิลในศาสนสถานนำร่อง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 30-04-2024 16:15:44
4174       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 30-04-2024 13:16:41

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>