Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3987      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ชุมชนท่ามอญ (ศรีทวี) 02-03-2024 17:49:39
3986      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว 02-03-2024 14:59:31
3985       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 02-03-2024 11:52:17
3984       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนวัดบุญนารอบ) 02-03-2024 11:46:31
3983       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 02-03-2024 11:30:53
3982       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนจำปาขอม) 02-03-2024 11:25:14
3981       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานอัญเชิญโล่พระราชทานจากห้องผู้อำนวยการ ไปประดิษฐ์สถานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบเกียรติบัตร 01-03-2024 15:41:47
3980       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะครู ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ซึ่งเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 01-03-2024 14:15:35
3979      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองการแพทย์ เปิดให้บริการคัดกรอง ไขมันในเลือด ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี 01-03-2024 13:58:09
3978       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา 29-02-2024 17:08:41
3977       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง ร่วมประชุมการจัดงานรวมน้ำใจแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช "บุปผาพัสตราภรณ์นครศรี" 29-02-2024 14:19:24
3976       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรคนเก่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 29-02-2024 11:38:02
3975      พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 28-02-2024 18:13:47
3974       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7/2567 28-02-2024 12:17:00
3973       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 28-02-2024 09:11:19
3971       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28-02-2024 10:42:01
3970       สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการประปาเทศบาลบริการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2567 27-02-2024 14:51:37
3969      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม วิ่ง “City Run” วันพุธ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ โรงกรองน้ำประตูชัย 27-02-2024 14:28:02
3968       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานเอกชน และประชาชน ร่วมต้อนรับ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสเปิดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (หลาดกำแพงเมืองคอน) 24-02-2024 23:14:11
3967       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2567 24-02-2024 21:49:33

รวมทั้งหมด 3302 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>