Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3461       บรรยากาศการเที่ยวชมจุดเช็คอิน “อุโมงค์แห่งศรัทธา 100 ปี อันทรงคุณค่าประเพณีบุญสารทเดือนสิบเมืองนครฯ” 25-09-2023 20:29:07
3460       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ SCO ตามโครงการร้องทุกข์ออนไลน์ 25-09-2023 20:05:06
3459       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรร่วมเสวนาโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร การจัดการและยกระดับการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Livable and Sustainable City Management) 25-09-2023 12:41:03
3458       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย วันเปิดงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2566 25-09-2023 11:58:36
3457       เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ลงพื้นที่ รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนในชุมชนสถานีรถไฟ ชุมชนหอไตร ชุมชนท้าวโคตร 25-09-2023 11:54:05
3456       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การบริหารงานของ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับรางวัลเมืองอัจฉริยะด้านบริการสาธารณะโครงการร้องทุกข์ออนไลน์ในงาน ในงาน World Smart City Expo2023 (WSCE2023) ณ เมืองโกยาง ประเทศเกาหลีใต้ 24-09-2023 17:21:53
3455       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าวการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 ในงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 23-09-2023 19:56:37
3454       นายวีรศักดิ์ รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวการประกวดนางสาวไทยนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2567 23-09-2023 19:51:52
3453      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22-09-2023 17:25:44
3452      กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายใน วันที่ 29 กันยายน 2566 22-09-2023 17:17:53
3451       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางณัฐกฤตา ดุลเภรี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 22-09-2023 14:20:42
3450       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร แก่นางประภา บุญรวบ 22-09-2023 13:07:45
3449       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 74 ปี พระธรรมวชิรากร (สมปอง ปญญาทีโป) 22-09-2023 12:05:47
3448       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรธรรมราช  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่ ชุมชนมะขามชุม เพื่อพัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำวันศุกร์ 22-09-2023 11:58:48
3447      ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 21-09-2023 13:17:51
3446       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ลงพื้นที่ รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนใ 21-09-2023 13:07:59
3445      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลจากการประกวด SMART CITY SOLUTIONS AWARDS 2023 จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 21-09-2023 11:25:48
3444       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปสนทนาในรายการ “ รอบภูมิภาค ”  และรายการระเบียงใต้  20-09-2023 16:30:29
3443       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางพลี 20-09-2023 16:26:43
3442       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ Hot new @ City Hall 20-09-2023 15:50:31

รวมทั้งหมด 3303 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>