Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2080       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดพิธีบวงสรวง ( พิธีพราหมณ์ ) พระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2565 11-04-2022 16:08:46
2079      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 12- 17 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง 11-04-2022 15:30:54
2078       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 08-04-2022 16:41:57
2077       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ 08-04-2022 16:15:10
2076       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมพิธีพุทธาภิเษกน้ำศักดิ์สิทธิ์ 08-04-2022 16:03:31
2075      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช 08-04-2022 15:19:34
2074      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดเก็บขนขยะมูลฝอยขยะชิ้นใหญ่ และของเหลือใช้ ประจำเดือน เมษายน 2565 08-04-2022 14:03:58
2073       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้ารับใบประกาศนียบัตร เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะประเภทเมืองน่าอยู่ ( Liveable City ) 08-04-2022 11:34:05
2071       การประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-04-2022 16:35:18
2070       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ร่วมกิจกรรมพัฒนาสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ 06-04-2022 14:53:44
2069       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขึ้นธงเหลือง เตือนประชาชนเฝ้าระวัง เก็บย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และให้ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด 05-04-2022 16:06:20
2068       ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้ารับรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ จาก นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ 05-04-2022 16:09:21
2067      ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์ (Realtime) 05-04-2022 16:10:52
2066       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 05-04-2022 13:49:32
2065       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน ในการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 01-04-2022 19:27:03
2064       นางวาสนา รัจรัญ รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 01-04-2022 10:27:59
2063       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน  ในการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 31-03-2022 19:58:22
2062      ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 31-03-2022 11:43:36
2061       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการพัฒนา บริเวณสถานีกำจัดขยะโ 30-03-2022 18:08:36
2060      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชนเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์ 30-03-2022 17:11:52

รวมทั้งหมด 3405 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] 115 [ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ] ถัดไป>>