Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1655       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจ แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ที่บ้าน 16-09-2021 16:59:41
1654      ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 16-09-2021 16:27:28
1653       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(งานดูดท่อ) 16-09-2021 15:46:37
1652       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 16-09-2021 14:57:00
1651       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 16-09-2021 14:47:44
1650       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจเชิงรุกค้นหาเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์สาธารณสุขทุ่งจีน 15-09-2021 20:25:50
1649       การประชุมจัดทำแผน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคนครศรีธรรมราช 15-09-2021 15:46:11
1648       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการติดตั้ง Free Internet Wifi เพื่อการศึกษา 15-09-2021 15:51:59
1647       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 15-09-2021 15:11:16
1646       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช 15-09-2021 10:36:27
1645      ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขยายเส้นทางภายในบ่อขยะ  15-09-2021 10:36:02
1644       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 14-09-2021 16:11:20
1643       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักบริหารสถานศึกษา 14-09-2021 15:05:41
1642       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณพุ่ม” จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2564 13-09-2021 16:42:39
1641       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 14-09-2021 12:41:50
1640       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” 12-09-2021 13:52:19
1639       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” 11-09-2021 13:35:17
1638       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ณ ตลาดสดเทศบาลนครนครศ่รีธรรมราช 11-09-2021 12:32:31
1637       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 10-09-2021 14:58:51
1636       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” 09-09-2021 14:02:11

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ] 115 [ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>