Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1095       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมปรึกษาหารือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนพัฒนาการคูขวาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 11-11-2020 17:06:54
1094       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนพัฒนาการคูขวาง บริเวณซอยถนนพัฒนาการคูขวาง 43 ( ซอยบุปพา) 11-11-2020 17:07:11
1093       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้คณะทำงานในส่วนความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 11-11-2020 16:32:12
1092       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 11-11-2020 13:48:20
1091       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้สัมภาษณ์ใน “รายการก้าวไปด้วยกันเดินหน้าเทศบาล” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เอฟเอ็ม 88.50 เมกกะเฮิร์ต (FM. 88.50 MHz.) 10-11-2020 16:43:18
1090       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขัง 10-11-2020 16:40:40
1089       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนพัฒนาการคูขวาง จุดที่ 1 10-11-2020 16:37:40
1088       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียนผู้มีความสามารถและการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 10-11-2020 16:32:12
1087       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจดูระดับน้ำโรงสูบน้ำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10-11-2020 15:51:31
1086       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตามหนังสือเชิญจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี 10-11-2020 15:31:43
1085       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะและมอบนโยบายแก่พนักงานเทศกิจ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10-11-2020 15:04:04
1084       ดร. ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ซึ่งดูแลกองวิชาการและแผนงานพร้อมด้วย นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ( CLP ) 09-11-2020 21:22:23
1083       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รณรงค์ มาตราการ 5 ป.1 ข. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก 09-11-2020 15:59:13
1081       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 09-11-2020 10:05:02
1075       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงกรองน้ำประตูชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-11-2020 10:22:28
1073       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดยกองสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครนักเรียนวัยใส ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 04-11-2020 11:32:21
1072       โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 09-11-2020 13:39:52
1071       ผลการประกวดสาวน้อยนพมาศ (อายุ 60 ปีขึ้นไป ) และธิดานพมาศในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 03-11-2020 15:25:00
1070       ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 03-11-2020 14:48:26
1066       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 01-11-2020 19:51:21

รวมทั้งหมด 3404 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] 163 [ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ] ถัดไป>>