Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3188       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง ชุมชนหน้าพระธาตุ 09-07-2023 15:26:11
3187       ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ประจำปีการศึกษา 2566 09-07-2023 11:06:54
3186       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสาร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line@nakhoncity 09-07-2023 10:17:39
3185       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 08-07-2023 16:54:36
3184       กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการติดต่อสื่อสาร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Line@nakhoncity แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 08-07-2023 14:24:35
3183       ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3  08-07-2023 12:40:54
3182       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 08-07-2023 12:13:10
3181       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 08-07-2023 11:35:32
3180       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุกในสถานศึกษา 07-07-2023 16:46:14
3179       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 1 และ 3 07-07-2023 16:08:47
3178       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ภายในโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 "NICS SPORTS DAYS 2023" 07-07-2023 14:45:12
3177       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-07-2023 13:50:27
3176       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อบรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลทุ่งใส อำเภอสิซล จังหวัดนครศรีธรรมราช 07-07-2023 13:41:14
3175       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนศาลามีชัยและพื้นที่ใกล้เคียง 07-07-2023 11:29:24
3174       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเปิดงาน Creative Nakhon ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 คลั่งคราฟท์ CRAFTAHOLIC ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 6–วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566 06-07-2023 20:12:04
3173       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 4/2566 06-07-2023 17:17:19
3172       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม "ร่วมรวมใจเพื่อเด็กและครอบครัว" เนื่องในโอกาสครบ 25 ปี สหทัยมูลนิธิ สำนักงานภาคใต้ 06-07-2023 17:16:35
3171       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเท่าเทียมทาง ดิจิทัลของผู้ใช้งาน และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง (SMEs) และขนาดย่อม (Startup) 06-07-2023 17:13:39
3170       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กรณีตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่1  และ เขตเลือกตั้งที่ 3 06-07-2023 16:30:35
3169       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  และร่วมประชุมตามโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 06-07-2023 16:12:28

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>