Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1009      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 21-09-2020 16:16:47
1008      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนพันธุ์ใหม่”ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2563 19-09-2020 10:31:53
1007      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 18-09-2020 09:11:09
1005      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้ง ปิดถนน เพื่อปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. คลองห้วย ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยปิดเส้นทาง บริเวณสี่แยกไฟแดงโพธิ์เสด็จถึงหน้าโรงแรมเจวี ( ถนนเทวบุรี ) 17-09-2020 14:16:54
1003      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชหมรับ 2563 17-09-2020 11:36:49
1002      นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย เพื่อภาพลักษณ์ที่สวยงามในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 16-09-2020 16:25:52
1001      ผลการตัดสินการประกวดหมฺรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2563 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 16-09-2020 16:19:04
1000      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานพิธีแห่หมฺรับ งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 16-09-2020 14:34:43
999      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เวทีชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ พี่น้องชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในงานบุญสารทเดือนสิบ ( คืนที่ 5 ) 16-09-2020 13:53:15
998      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เวทีชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ พี่น้องชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในเวทีชุมชน งานประเพณีสารทเดือนสิบ ( คืน ที่ 4 ) 16-09-2020 13:48:57
997      นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจ ถนนประตูรักษ์ ถนนศรีธามา ถนนสระเรียง เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ต่อไป 15-09-2020 13:07:59
996      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เวทีชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ พี่น้องชาวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-09-2020 15:30:20
995      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 14-09-2020 15:29:28
994      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาสามล้อพ่วงท้ายประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา และเป็นการอนุรักษ์วิถีสามล้อโบราณของจังหวัดนครศรีธรรมราช 14-09-2020 15:21:37
993      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมโครงการชุมชนปลอดภัย มีพัฒนาการสมวัยด้วยเกลือไอโอดีน เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในผู้สูงอายุ 14-09-2020 15:18:41
992      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป 14-09-2020 15:17:05
991      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองประจำปีการศึกษา 2563 14-09-2020 15:13:27
990      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ)ครั้งที่ 9/ 2563 14-09-2020 15:12:45
989      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 14-09-2020 15:11:32
988      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 12-09-2020 15:54:29

รวมทั้งหมด 3231 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ] 158 [ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] ถัดไป>>