Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3880       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 14-02-2024 07:20:07
3879       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ Smart City ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 13-02-2024 11:57:08
3878       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตือนประชาชน เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  13-02-2024 11:11:36
3877       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมวิ่งออกกำลังกาย ทุกเช้าวันพุธ กับกิจกรรม "City Run" 13-02-2024 10:54:39
3876      รู้หรือไม่เผาขยะหญ้าผิดกฎหมาย 13-02-2024 08:57:48
3875      การเผาในที่โล่ง เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่สำคัญ 13-02-2024 08:56:32
3874       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ นานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2567 12-02-2024 18:44:22
3873       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช งพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา 12-02-2024 17:28:46
3872       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนคลินิกการพยาบาลชุมชนอบอุ่นจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 12-02-2024 13:58:14
3871       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการหมุนเวียน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นิทรรศการ “เรื่องเล่าจากพื้นที่ ครั้งที่ 4” 11-02-2024 14:38:26
3870       เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 10-02-2024 13:13:38
3869       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจำปี 2567 10-02-2024 12:09:42
3868       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับวันปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน (วันตรุษจีน) 10-02-2024 10:33:54
3867       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน ฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจำปี 2567  10-02-2024 08:22:40
3866       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเจริญพระสูตรมหายานไหว้พระรับเสด็จองค์เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) 10-02-2024 00:54:12
3865       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จัดงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจำปี 2567 09-02-2024 22:14:39
3864       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน “ตรุษจีน ท่าวัง” 09-02-2024 21:58:59
3863       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา 09-02-2024 17:34:29
3862       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2567   09-02-2024 15:12:48
3861       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี 09-02-2024 11:13:11

รวมทั้งหมด 3140 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ] ถัดไป>>