Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3646      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมวิ่งออกกำลังกาย ทุกเช้าวันเสาร์ กับกิจกรรม "City Run" 23-11-2023 10:30:35
3645       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเมือง ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูล” ภายใต้งานแสดงเทคโนโลยี Thailand Smart City Expo 2023 22-11-2023 19:21:03
3644       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัล จากการประกวด โครงการ Smart City Solutions Awards 2023 ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 22-11-2023 14:22:08
3643      การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 22-11-2023 11:52:46
3642       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบปะประชาชน ผู้เข้ารับบริการ ในโครงการโรงพยาบาลติดล้อ ซึ่งได้ออกหน่วยบริการให้กับประชาชนตามหมอนัด 22-11-2023 11:32:38
3641       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการล้างถนนประตูลอด 21-11-2023 15:05:06
3640       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ สำรวจความเสียหายเบื้อง เหตุเพลิงไหม้บ้าน บ้าน​เลขที่ 152/520 ซอยประตูขาว 1 ถนนพัฒนาการคูขวาง 21-11-2023 14:36:07
3639       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม งานกองทุนสวัสดิการชุมชน ลงพื้นที่ออกหน่วยกองทุนสวัสดิการชุมชน 21-11-2023 14:09:49
3638      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองการแพทย์   ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 21-11-2023 10:37:23
3637       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ  โดยกรมชลประทาน เพื่อเร่งระบายน้ำในคลอง 19-11-2023 17:46:05
3636       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ในการเตรียมความพร้อม ของโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง และโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี  เป็นศูนย์อพยพน้ำท่วม ชั่วคราวให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำ 19-11-2023 17:02:23
3634       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำทีมช่วยชาวบ้าน 18-11-2023 12:46:43
3633       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 18-11-2023 10:47:07
3632       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี ประจำปี 2567 พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อน ดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี ปี2567  ผ่านระบบออนไลน์ 17-11-2023 14:48:01
3631       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนคครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 17-11-2023 14:45:40
3630       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ บริเวณริมคลองท่าเรียน และห้วยธารินทร์ ถนนเทวบุรี 17-11-2023 13:47:18
3629       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 16-11-2023 17:08:41
3628       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรการชุมชนมุมป้อมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 16-11-2023 16:56:21
3627       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่แปลงผักคนเมือง ชุมชนประตูขาว 16-11-2023 12:07:08
3626       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 11/2566 15-11-2023 14:28:12

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>