ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2329       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเบตง เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-08-2022 16:38:50
2328       รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านขีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 18-08-2022 12:11:35
2327       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 18-08-2022 10:52:44
2326       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองศรีราช 17-08-2022 15:36:57
2325       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "ซิตี้รัน" ทุกวันพุธ 17-08-2022 10:36:01
2324       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 16-08-2022 15:39:20
2322       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 15-08-2022 15:59:15
2321      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565 15-08-2022 15:56:19
2320       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 15-08-2022 15:52:40
2319       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม (พุ่มเงินพุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12-08-2022 22:34:10
2318       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนคนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ 12-08-2022 09:39:57
2317       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 12-08-2022 09:38:07
2316       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานต้อนรับคณะจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ภาคีเครือข่ายป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน 11-08-2022 19:29:36
2315      ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุงรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 25 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 11-08-2022 18:45:49
2314       รองปลัดเทศบาล เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7 /2565 11-08-2022 18:35:14
2313       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม  จิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  กิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองนครน้อย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90  พรรษา  12 สิงหาคม 2565 11-08-2022 17:32:39
2312        รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 11-08-2022 17:29:10
2311      ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ร่วมประชุมการควบคุมและกำชับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 10-08-2022 15:42:15
2310       กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 10-08-2022 14:35:14
2309       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 8/2565 10-08-2022 12:08:04

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>