Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3420       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เดินรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 14-09-2023 13:22:43
3419       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก แก่นางสุจรรยา อักษรกุล 14-09-2023 12:15:47
3418       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 7/2566  13-09-2023 13:56:14
3417       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) @nakhoncity 13-09-2023 13:44:45
3416       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการโรงพยาบาลติดล้อ 13-09-2023 12:16:53
3415       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางเกศแก้ว  ศิริวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566  12-09-2023 17:02:09
3414       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการอบรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนวัยใส รุ่นที่ 7 ในโครงการโรงเรียนวัยใส 12-09-2023 13:56:06
3413       นายวีรศักดิ์  รับไทรทอง  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจ@นครศรีธรรมราช” มาน๊ะ มานคร มาหาศรัทธา 11-09-2023 22:50:32
3412       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพื้นที่นำร่องข้ามพรมแดน IMT-GT ภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือระหว่างเมือง ในประเทศอินโดนีเซีย  ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซนิท ปุตราจายา  ประเทศมาเลเซีย  11-09-2023 14:20:19
3411       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วม โครงการอบรมหลักสูตรบ่มเพาะนักพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาคใต้ 08-09-2023 16:51:44
3410      นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการตำรวจ 08-09-2023 15:25:28
3409       สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่พัฒนาถนนพัฒนาการคูขวางทางด้านฝั่งทิศตะวันออกจากซอยรุ่งเรืองถึงแยกไฟแดงประตูลอด เก็บขยะชิ้นใหญ่ 08-09-2023 11:34:27
3408       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 08-09-2023 11:24:22
3407       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เข้ารับรางวัล เมืองอัจฉริยะด้านสาธารณะ จากกระทรวงคมนาคมของประเทศเกาหลี ในงาน World Smart City Expo Awards 2023 (WSCE 2023) ณ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ เมืองโกยาง ประเทศเกาหลีใต้ 08-09-2023 15:25:34
3406       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 07-09-2023 14:35:25
3405       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ จังหวัดปทุมธานี 07-09-2023 13:23:55
3404       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ความท้าทายและแนวทางการรับมือ ในการพัฒนาเมืองฉลาดน่าอยู่ (Smart City)ในการประชุมนานาชาติ World Smart City Expo 2023 06-09-2023 16:45:55
3403       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา  เข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโครงการ 20,000 เตียง  กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-09-2023 16:40:51
3402       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ในกิจกรรม “คุยตรงกับนายกโจ” 06-09-2023 16:16:39
3401       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 06-09-2023 15:15:33

รวมทั้งหมด 3302 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>