นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา


วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษา พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

ภาพ//ข่าว//ไกรสิทธิ
ตรวจทาน//ฐิตินันท์

ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-06-2024 15:22:47