เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม วิ่ง “City Run วันพุธ” วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ อาคารสอนเสริม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.กณพ    เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย  จึงจัดกิจกรรม วิ่ง “City Run วันพุธ” เวลา 05.30 น. เพื่อให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน  รวมถึงให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

โดยในวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2567 กำหนดเส้นทางวิ่ง ดังนี้  เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ พร้อมกันที่พร้อมที่อาคารสอนเสริม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  ออกถนนราชดำเนิน เลี้ยวเข้าซอย พัฒนา 2 วิ่งไปออกซอยชายทุ่ง ออกถนนนคร-ปากพนัง เข้าซอยคอกวัว กลับมาจุดเริ่มต้น

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมวิ่งออกกำลังกาย “City Run วันพุธ”  ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได่ที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9138 หรือ 075-348118

ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-06-2024 11:45:29