Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3325       “คุยตรงกับนายกโจ” ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) @nakhoncity 09-08-2023 15:58:21
3324      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่8/2566 09-08-2023 15:54:24
3323       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ ติดตามการ ให้บริการโรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงบ้าน ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-08-2023 11:56:46
3322       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ตรวจสถานประกอบการ สถานที่สะสมอาหารและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รายใหม่ 08-08-2023 15:54:45
3321       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ลงพื้นที่เดินรณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนไทยบัณฑิต 08-08-2023 15:31:29
3320       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาฟุตบอล “ วันรพีคัพ 66 07-08-2023 20:01:32
3319       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) แบบบูรณาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 07-08-2023 19:08:23
3318       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อม คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครเชียงใหม่ 07-08-2023 15:08:38
3317       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธี วางพวงมาลา “วันรพี 66” 07-08-2023 15:03:34
3316       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือแผ่นรองซับขับถ่าย สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 07-08-2023 14:48:18
3315       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชนบางงัน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง 06-08-2023 15:25:29
3314       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนในตำแหน่งที่ว่าง (ชุมชนชุมแสง) 06-08-2023 15:10:51
3313       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชนตลาดท่าม้า เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง 06-08-2023 14:45:28
3312      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนในตำแหน่งที่ว่าง (ชุมชนคูวางท่าวังเขต 3) 06-08-2023 12:47:54
3311       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพให้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในยุค THAILAND 4.0 ในเรื่อง Now & Next เทคโนโลยีการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Line OA  การศึกษาในยุค THAILAND 4.0" 06-08-2023 12:22:50
3310       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชนเศรษฐีศรีนคร เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง 06-08-2023 11:57:57
3309       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชนพระเวียง เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง 06-08-2023 11:19:17
3308       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 05-08-2023 13:54:56
3307       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเสวนาโครงการพัฒนาทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ กับทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 05-08-2023 13:10:50
3306       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 05-08-2023 11:24:39

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>