Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3103       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 17-06-2023 14:57:57
3102       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประชาคม กิจกรรมรณรงค์ “คน รักษ์ คลอง” ครั้งที่ 2 19-06-2023 10:44:53
3101       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 17-06-2023 14:57:41
3100       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป เก่ง กล้า ท้าโชว์ ครั้งที่ 4 ( Nakhonsi City Contest ) 16-06-2023 21:46:51
3099       โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 16-06-2023 20:52:56
3098       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมสนทนาในรายการโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช ช่วง “รอบภูมิภาค” ประเด็น “เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนในกิจกรรม เก่งกล้าท้าโชว์” 16-06-2023 20:12:26
3097       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาล ต้อนรับคณะจาก บริษัท ระยอง พัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเทศบาลนครระยอง 16-06-2023 17:44:32
3096       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพบปะพูดคุยกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 16-06-2023 17:22:43
3095       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการในหัวข้อ“ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล” ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่  และบรรยายหัวข้อ "การปรับตัวของ SME สู่ยุคดิจิทัลปี 2566" 16-06-2023 16:37:02
3094       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ลงพื้นที่ ดำเนินโครงการชุมชนรวมใจไร้ถังขยะทั่วไปส่งเสริมการจัดการขยะเปียก 16-06-2023 14:13:44
3093       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ทำกิจกรรม เก็บขยะชิ้นใหญ่ และกิจกรรมรณรงค์ คน รักษ์ คลอง 16-06-2023 09:55:14
3092       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Livble & Smart City Officers" การพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและบุคลากรผู้ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชาญฉลาดที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง ระบบการสื่อสารและสร้างนักพัฒนา “มาย ซิตี้” 16-06-2023 08:57:40
3091       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบรรยายการจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนา บุคลากรผู้ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชาญฉลาด Livable & Smart City Officers ภายใต้โครงการวิจัย "การพัฒนาระบบแพลตฟอร์มติจิทัลและบุคลากรผู้ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชาญฉลาดที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง ระบบการสื่อสารและสร้างนักพัฒนา "มาย ชิตี้" 15-06-2023 18:14:18
3090       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรขัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัขรราชธิดา ระหว่างวันที่ 15-22 มิถุนายน 2566 15-06-2023 16:56:09
3089       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมออนไลน์ (Zoom) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างเมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 14-06-2023 21:34:40
3088       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่ 6/2566 14-06-2023 17:11:00
3087       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา ปีงบประมาณ 2566 14-06-2023 16:57:51
3086       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทุนโครงการพัฒนาเมืองยอดเยี่ยม และรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอโครงการดีเด่น ในโครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) BEST INITIATIVE SMART CITY PROJECT AWARD & BEST PITCHING TEAM AWARD 14-06-2023 16:57:25
3084       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14-06-2023 16:29:39
3083       เทศบาลนครนครศระรรมราช เพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถติดต่อ สอบถาม จองคิว และร้องทุกข์ เรื่องราวต่างๆ ผ่าน LINE Official Account @nakhoncity  14-06-2023 16:12:35

รวมทั้งหมด 3169 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ] ถัดไป>>