ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
923      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2563 ) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 06-08-2020 16:28:51
922      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 06-08-2020 11:24:55
921      นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ไหว้สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-08-2020 11:20:16
920      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีแจกข้าวสาร (เทกระจาด)ในงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2563 06-08-2020 09:45:26
919      การจัดอบรมทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 05-08-2020 16:15:23
918      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีพราหมณ์บวงสรวงหลักเมืองนครศรีธรรมราช 04-08-2020 13:14:13
917      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563 03-08-2020 16:21:29
916      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ พนักงานโอนย้าย มาจาก เทศบาลตำบลสิเกา จังหวัดตรัง และ เทศบาลตำบลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 04-08-2020 11:41:40
915       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 04-08-2020 11:35:06
914      พิธีเปิดการจัดอบรมทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 31-07-2020 15:50:55
913      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการระเบียงใต้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 31-07-2020 14:16:23
912      นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.) ครั้งที่ 7/2563 30-07-2020 17:07:21
911      นายสนิท พรหมสุภา รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมการตรวจรับรองประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) (ส่วนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช) ประจำปี พ.ศ.2563 30-07-2020 11:01:56
910      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-07-2020 16:17:56
909      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมทางไกลโครงการส่งเสริมความสามารถของเมืองในประเทศอาเซียนเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดการขยะพลาสติกและลดมลพิษจากพลาสติกลงสู่มหาสมุทร 29-07-2020 13:48:17
907      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน ในโครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติด้านการมองเห็นของเด็กนักเรียน 29-07-2020 13:38:58

รวมทั้งหมด 2096 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ] 105