Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3853       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5/2567 07-02-2024 14:51:26
3852       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายงานสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ "International Timber Engineering Education and Research Symposium" 07-02-2024 14:32:48
3851       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ รายการ "งานคือชีวิต" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz. 07-02-2024 14:28:30
3850       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 07-02-2024 14:17:06
3849       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบปีที่ 49 07-02-2024 13:41:24
3848       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา 06-02-2024 17:19:06
3847       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมวิ่งออกกำลังกาย ทุกเช้าวันพุธ กับกิจกรรม "City Run" 06-02-2024 14:24:10
3846       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการชะลอภาวะไตวายในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 2567 06-02-2024 13:52:08
3845       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมจัดทำโครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตในเด็กอายุ 2-12 ปี 05-02-2024 16:23:36
3844       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 05-02-2024 14:10:08
3843       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนท่าช้าง 03-02-2024 14:56:23
3842       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567 03-02-2024 10:19:19
3841       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา 02-02-2024 18:13:35
3840       สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการประปาเทศบาลบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำประปา รับฟังปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบประปา แบ่งเขตชุมชน จำนวน 67 ชุมชนเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 20 ชุมชน 02-02-2024 13:31:50
3839        ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 01-02-2024 16:11:26
3838       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 01-02-2024 15:00:35
3837       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการเพชรต้นกล้านานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 01-02-2024 12:56:25
3836      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4/2567 31-01-2024 13:16:57
3835       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ รายการ "งานคือชีวิต" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz. 31-01-2024 11:46:19
3834      ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช(ปปช.) 30-01-2024 13:54:49

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>