Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2769       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 16-02-2023 10:45:01
2768       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร "โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย" 16-02-2023 11:08:48
2767       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ Mr.Hotta Takahiro ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดฟุกุโอกะ ประจำกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ และ Mr. Kenta Amano ผู้อำนวยการสำนักงานอาเซี่ยนยานากาวา จากประเทศญี่ปุ่น 19-02-2023 12:38:16
2766       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2566 15-02-2023 14:20:43
2765       รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร 15-02-2023 12:24:44
2764       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 15-02-2023 10:03:47
2763      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม"การทำ workshop ออกแบบพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล" 14-02-2023 18:05:37
2762       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม"การทำ workshop ออกแบบพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล" 14-02-2023 17:58:14
2761       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-02-2023 16:49:54
2760      ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 14-02-2023 16:32:53
2759        ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ "ศิลปะสร้างชีวิต"  13-02-2023 22:24:05
2758       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าว Ms.Tan Hui Yee จากหนังสือพิมพ์ THE STRAITS TIMES  ประเทศสิงคโปร์ 13-02-2023 17:35:17
2757       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองการแพทย์ บริการเจาะเลือดล่วงหน้า  ตามโครงการโรงพยาบาลติดล้อหมอถึงหน้าบ้าน ให้บริการเจาะเลือดล่วงหน้าไม่เกิน 7 วัน ก่อนถึงวันนัดพบแพทย์ 13-02-2023 14:00:51
2756       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ในชุมชน 10-02-2023 16:54:38
2755       รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย 10-02-2023 14:49:05
2754       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-02-2023 15:02:35
2753       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ต้อนรับ พนักงานโอนย้าย มาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-02-2023 16:24:37
2752       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตร ถวายแด่พระธรรมวชิรากร พระราชภาวนาวชิรมงคล พระราชวัชรโพธิคุณ และพระศรีวัชรนาถมุนี 09-02-2023 13:40:44
2751       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ในชุมชน 08-02-2023 18:31:37
2750       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม 08-02-2023 18:25:47

รวมทั้งหมด 2687 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ] ถัดไป>>