Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3485       หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดขบวนแห่หมฺรับเข้าประกวด ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566 02-10-2023 13:21:53
3484       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ต่อนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี เปิดและปล่อยขบวนแห่หมฺรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 30-09-2023 14:36:04
3483       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนทุ่งจีน 29-09-2023 11:53:22
3482       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เดินรณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 29-09-2023 11:02:05
3481       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชครั้งที่ 8/2566 28-09-2023 15:17:49
3480      กองสวัสดิการสังคมการสังคม เปิดรับสมัครการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชน ตั้งแต่วันนี้ -29 กันยายน 2566 28-09-2023 13:44:02
3479       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 28-09-2023 11:43:25
3478       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 28-09-2023 11:40:11
3477       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน  (Thai National Flag day) 28-09-2023 11:35:50
3476       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 28-09-2023 14:16:39
3475       วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๐ 27-09-2023 16:24:29
3474       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 12/2566 27-09-2023 16:11:48
3473       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) @nakhoncity 27-09-2023 16:11:04
3472       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรี ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) หัวข้อ "Regional Training Workshop on the Development of National Action Plan on Marine Debris and Evidence-based Policy Making for Sound Solid Waste Management in ASEAN Member Countries" ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2566 ณ โรงแรมพูลแมน คิงส์พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร 27-09-2023 16:02:17
3471       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 23/2566 27-09-2023 18:42:58
3470       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 27-09-2023 14:47:46
3469       ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 27-09-2023 14:46:22
3468       องค์การสหประชาชาติ เชิญ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วม งานประชุม นายกเทศมนตรีสหประชาชาติ หรือ Forum of Mayors 2023 ที่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม พ.ศ 2566 27-09-2023 14:46:29
3467       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 26-09-2023 21:29:12
3466       ายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 7/2566 26-09-2023 17:13:52

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>