Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1151       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ หมู่บ้านเบญจนคร 10-12-2020 11:33:04
1150       ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ศาสตร์พระราชา “ ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  09-12-2020 14:39:23
1149       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 09-12-2020 14:36:16
1148       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 4) 09-12-2020 14:13:29
1147       นายภูริทัต รัตนพาหุ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช 09-12-2020 12:55:26
1146       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 09-12-2020 10:29:20
1145       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่กองขยะ และติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 09-12-2020 10:22:39
1144       นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ที่ใช้ในการช่วยระบายน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด) 08-12-2020 15:43:31
1143       นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตรวจดูการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการช่วยระบายน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’84 (ทุ่งท่าลาด) 08-12-2020 14:57:09
1142       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 08-12-2020 12:03:01
1141       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โรงกรองประตูชัย โรงสูบน้ำท่าใหญ่ และสะพานมีนา (ท่าเรือ) 08-12-2020 11:40:43
1140       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 07-12-2020 16:47:10
1139       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 06-12-2020 13:01:07
1138       ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ด้วยนางอรอนงค์ ชูลำภู ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานเปิด ครัวพระราชทาน  ณ ซอยมะลิ  ชุมชนท่าโพธิ์ 06-12-2020 10:41:11
1137       ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี 06-12-2020 10:39:55
1136       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 04-12-2020 16:34:59
1135      ปลัดเทศบาลร่วมรายการ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (FM. 88.50 MHz.) 04-12-2020 16:22:03
1134       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ด่วนโรงสูบน้ำท่าใหญ่ และโรงกรองประตูชัย 04-12-2020 15:42:29
1133       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ณ ซอยพัฒนา3 แยก1 01-12-2020 20:59:29
1132       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 01-12-2020 20:54:17

รวมทั้งหมด 3140 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] 147 [ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ] ถัดไป>>