Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2779       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ปฎิบัติภารกิจใน จังหวัดนครศรีธรรมราช 20-02-2023 14:46:43
2778       โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20-02-2023 13:33:03
2777       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 18-02-2023 11:58:27
2776       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล และ นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราช 17-02-2023 17:33:41
2775       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร "โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย" 17-02-2023 16:57:46
2774       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิด "กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน "  17-02-2023 16:14:07
2773       รองปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร 17-02-2023 11:09:38
2772       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 16-02-2023 16:56:39
2771       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร 16-02-2023 11:32:39
2770       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน บริเวณซอยแมงมุมและ พื้นที่ใกล้เคียงถนนเนรมิต และถนนราชดำเนิน ร่วมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 16-02-2023 10:52:25
2769       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 16-02-2023 10:45:01
2768       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร "โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย" 16-02-2023 11:08:48
2767       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ Mr.Hotta Takahiro ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดฟุกุโอกะ ประจำกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ และ Mr. Kenta Amano ผู้อำนวยการสำนักงานอาเซี่ยนยานากาวา จากประเทศญี่ปุ่น 19-02-2023 12:38:16
2766       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2566 15-02-2023 14:20:43
2765       รองปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร 15-02-2023 12:24:44
2764       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 15-02-2023 10:03:47
2763      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม"การทำ workshop ออกแบบพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล" 14-02-2023 18:05:37
2762       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม"การทำ workshop ออกแบบพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล" 14-02-2023 17:58:14
2761       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-02-2023 16:49:54
2760      ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมงานราชภัฏวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 14-02-2023 16:32:53

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] 60 [ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>