Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3785       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 18-01-2024 15:27:40
3784       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 18-01-2024 15:26:00
3783        ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล กิจกรรม "อบรมเรียนรู้ระเบียบกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง" 18-01-2024 12:16:58
3782       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ สำรวจคุณภาพน้ำประปาพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา ตรวจคุณภาพน้ำ ตรวจวัดความขุ่น ค่าpH ตรวจสอบแรงดันน้ำ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ เบื้องต้น 17-01-2024 17:39:27
3781       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร 17-01-2024 16:22:09
3780       ร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) และดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน การดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดนครศรีธรรมราช  17-01-2024 14:36:29
3779       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2/2567 17-01-2024 13:44:04
3778       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ รายการ "งานคือชีวิต" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz. 17-01-2024 13:22:02
3777       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ” 17-01-2024 10:44:21
3776       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครู ประจำปี 2567 16-01-2024 16:18:07
3775       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมวิ่งออกกำลังกาย ทุกเช้าวันพุธ กับกิจกรรม "City Run" 16-01-2024 13:35:49
3774       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบกิจการและวัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : Nakhon Green 16-01-2024 11:59:38
3773       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา พร้อมลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำประปา ชุมชนสันติธรรม 16-01-2024 02:00:14
3772       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการประปาเทศบาลบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 15-01-2024 14:41:24
3771       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 12 ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้ร่วมทดสอบวัดความรู้และศักยภาพทางการเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ด้านวิชาการและเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยมเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประจำปีการศึกษา 2567 15-01-2024 13:39:15
3770       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 14-01-2024 13:26:51
3769       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนสานสัมพันธ์นักเรียนผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 14-01-2024 13:22:19
3768       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "บุญให้ทานไฟ" การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้จัดกิจกรรม ชุมชน และเพื่อร่วมงานประเพณีบุญประจำปี 2567  14-01-2024 13:18:27
3767       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 13-01-2024 18:03:27
3766       กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีกิจกรรมจาก สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและถาคเอกชน เข้าร่วม 13-01-2024 14:50:12

รวมทั้งหมด 3405 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ] ถัดไป>>