ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2449       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข” ปีงบประมาณ 2566 18-10-2022 16:20:53
2448       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช เนื่องในวันตำรวจ 17 ตุลาคม ของทุกปี 17-10-2022 15:12:26
2447       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่พนักงานครูเทศบาลที่ย้ายเข้าสังกัดใหม่ 17-10-2022 16:32:24
2446       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 15-10-2022 13:07:15
2445       ดร.ภาวิทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13-10-2022 21:03:23
2444      ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 13-10-2022 10:11:32
2443       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งที่ 1 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 12-10-2022 14:09:11
2442       นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 12-10-2022 12:13:05
2441       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมาช ร่วมบรรยายพิเศษในงาน UCLG World Congress 2022 หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีพัฒนาเมือง” 11-10-2022 10:50:22
2440       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอ.ปส.จ.นศ)ครั้งที่ 1/2565 10-10-2022 16:04:53
2439       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Challenge โครงการ Smart City X 10-10-2022 15:37:44
2438       ดร.ภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 10-10-2022 14:05:31
2437       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ณ ชุมชนเพชรจริก และชุมชนพระเวียง  10-10-2022 09:13:26
2436       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื่นที่ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์เพื่อสำรวจซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงอาคารเรียน และบริเวณโดยรอบ 07-10-2022 15:13:20
2435       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส โรงเรียนข้างห้องนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 07-10-2022 16:30:04
2434       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล  นางวาสนา รัจจัญ รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล  ร่วมแสดงความไว้อาลัย แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่ จังหวัดหนองบัวลำภู  07-10-2022 14:23:23
2433       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ พัฒนาคลองชุมชนเพชรจริก 07-10-2022 11:21:53
2432       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัล จากการประกวด โครงการ Smart City Solutions Awards 2022 ของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) (depa) 07-10-2022 09:08:59
2431       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 05-10-2022 16:39:04
2430       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 05-10-2022 16:26:28

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>