Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3937       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 20-02-2024 17:22:01
3936      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ชุมชนเทวบุรี (คลองห้วย) 20-02-2024 16:53:38
3935      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนวัดหัวอิฐ) 20-02-2024 16:52:04
3934       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 นอกไร่- สะพานยาว 20-02-2024 16:07:34
3933       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการชะลอภาวะไตวายในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ 2567 20-02-2024 13:49:38
3932       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรคนเก่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ประจำปีการศึกษา 2566 20-02-2024 11:56:25
3930      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว 19-02-2024 18:31:30
3929       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 19-02-2024 18:19:50
3928       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 19-02-2024 18:10:41
3926      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ชุมชนศิริสุข 19-02-2024 17:56:13
3925      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนชุมแสง) 19-02-2024 17:45:24
3924      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนทวดทอง) 19-02-2024 17:42:24
3923       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 19-02-2024 17:38:10
3922      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 ชุมชนบุญพาสันติ 19-02-2024 17:32:42
3921       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาคมทบทวน และจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 19-02-2024 15:56:52
3920       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 19-02-2024 14:21:43
3919      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม วิ่ง “City Run” วันพุธ วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ ลานกีฬาอเนกประสงค์คลองทา (คิวแท็กซี่เก่า) 19-02-2024 11:26:57
3917       เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ดำเนินการจัดทำประชาคม ทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567 19-02-2024 11:24:45
3916      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนด เปิด “หลาดกำแพงเมืองคอน” ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย สินค้าท้องถิ่น เริ่ม นัดแรก วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 19-02-2024 09:04:16
3915      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคมทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 (ชุมชนตลาดหัวอิฐ) 18-02-2024 18:47:08

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>