Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3121       นางวาสนา รัจรัญ รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดนครศรีธรรมราช 26-06-2023 13:11:46
3120       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิถุนายน 2566) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อนฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26-06-2023 11:40:51
3119       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 24-06-2023 14:38:39
3118       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 24-06-2023 13:15:54
3117       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นในงานประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (MUT) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566 รอบตัดสิน 23-06-2023 18:38:27
3116       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากร เพื่อยกระดับการบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 23-06-2023 14:14:03
3115       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนนอกโคกและพื้นที่ใกล้เคียง 23-06-2023 11:30:49
3114       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรขัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัขรราชธิดา 22-06-2023 14:22:01
3113       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน  22-06-2023 12:25:12
3112      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 21-06-2023 16:50:04
3111      “คุยตรงกับนายกโจ” 21-06-2023 14:54:30
3110       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2566 21-06-2023 14:37:37
3109       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ Hot new @ City Hall ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz. 21-06-2023 14:08:12
3108       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย  นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ 21-06-2023 08:45:21
3107       กองสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครขอรับทุน โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 20-06-2023 15:59:37
3106       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่นำตรวจสถานที่/โครงการ 20-06-2023 09:34:54
3105       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนจำเริญวิถี (หลังดาว) ระหว่างผู้ค้า เจ้าของอาคาร และผู้มีส่วนได้เสีย 19-06-2023 14:12:31
3104       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คุณจิตชญา อ่ำสาลิกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 19-06-2023 14:09:50
3103       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 17-06-2023 14:57:57
3102       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประชาคม กิจกรรมรณรงค์ “คน รักษ์ คลอง” ครั้งที่ 2 19-06-2023 10:44:53

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] 63 [ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>