วิสัยทัศน์

“ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่      
ทันสมัยโปร่งใสปลอดภัย         
การศึกษาและอนามัยเป็นที่หนึ่ง      
เทศบาลเข้าถึงพร้อมรับใช้ ”


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th