Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3732       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 28-12-2023 08:51:05
3731       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นตัวแทน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบตู้กดน้ำอเนกประสงค์ เพื่อบริการประชาชน 27-12-2023 17:04:35
3730       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดแถลงผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดย ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช สรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 27-12-2023 15:56:57
3729       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 27-12-2023 15:39:05
3728       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ งานสุขาภิบาลตลาด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ สถานประกอบการตลาด ประเภทที่ 1 และ 2 รายต่ออายุใบอนุญาต ณ ตลาดนัดวัดมุมป้อม 26-12-2023 12:22:47
3727       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีเฉลิมฉลองกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหัวถนนก้าวหน้า 24-12-2023 14:43:47
3726       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันเสาร์ 24-12-2023 14:42:09
3725       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2566 22-12-2023 16:28:10
3724       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 21-12-2023 14:34:34
3723      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 21-12-2023 14:32:48
3722       นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์  ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 21-12-2023 11:16:48
3721       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 20-12-2023 15:51:12
3720       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 28/2566 20-12-2023 15:40:40
3719       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 20-12-2023 15:22:13
3718       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในภาวะการระบาด 20-12-2023 13:19:10
3717       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมขบวนแห่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 19-12-2023 14:47:11
3716       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมรับนโยบายผู้บริหาร กองการแพทย์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 18-12-2023 15:54:23
3715       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 18-12-2023 14:08:48
3714       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่5/2566 18-12-2023 13:47:45
3713       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-12-2023 12:52:09

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>