Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1046      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก 21-10-2020 14:48:09
1045       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดในเด็กนักเรียน 21-10-2020 14:43:57
1044       นายคำมูล นาสมปอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุม คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำหรับโรคและภัยสุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) 21-10-2020 14:32:15
1043       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครนักเรียนวัยใส ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 20-10-2020 14:26:45
1041      นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมการเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 16-10-2020 14:40:17
1040      นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการระเบียงใต้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 15-10-2020 17:40:48
1039      นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมนวัดหัวอิฐ 15-10-2020 14:44:11
1038      ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 14-10-2020 16:08:08
1037      นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุม การเตรียมการจัดการแข่งขันหนังสือนิทานหน้าเดียว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ผลงานนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ภายในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 14-10-2020 14:50:53
1036      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessmet : LPA ) ประจำปี 2563 14-10-2020 10:06:29
1035      พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13-10-2020 20:17:41
1034      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13-10-2020 11:40:15
1032      นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 07-10-2020 17:05:13
1031      นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมทีมสายฟ้า สำนักการศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินห้องเรียนดีเด่น โรงอาหารดีเด่น ห้องน้ำสะอาดดีเด่น ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-10-2020 17:04:26
1030      นายครรชิต มนูญผล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะและความสามารถทางภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบความสามารถทางภาษาของยุโรป 07-10-2020 17:03:24
1029      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมประธานและคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม 07-10-2020 10:22:47
1028      นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราช เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุม การจัดระเบียบสถานที่ราชการ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-10-2020 14:47:01
1027      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พบปะผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสเปิดให้บริการ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564 05-10-2020 15:10:23
1026      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 02-10-2020 12:22:00
1025      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2563 01-10-2020 10:53:30

รวมทั้งหมด 3405 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ] 165 [ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ] ถัดไป>>